Helse Hackathon – løste utfordringer på 48 timer

Lyspæren innovasjonshus inviterte 27. og 28. april til årets første Hackathon på Ullandhaug. Studenter, ansatte og eksterne deltok på et tilrettelagt opplegg der målet var å løse samfunnsmessige utfordringer knyttet til mental og fysisk helse.

Publisert Sist oppdatert

I samarbeid med en rekke samfunns- og næringslivsaktører ble det arrangert et to-dagers digitalt Helse Hackathon i regi av Lyspæren innovasjonshus på Ullandhaug 27. og 28. april. Totalt åtte såkalte problemeiere var involvert i årets første Helse Hackathon. Problemeierne bidro med konkrete problemstillinger som skulle løses av deltakerne i løpet av 48 timer. Den siste dagen skulle resultatet presenteres for en jury som deretter kåret en vinner.

Helseinnovasjon på 48 timer

Årets tema var høyst aktuelt midt i koronapandemien, som har utløst en rekke helseutfordringer blant unge og voksne, både med tanke på mental og fysisk helse. «Hackathon» kan defineres som et tverrfaglig arbeid fastsatt i en tidsramme, der målet er å skape nye produkter, verktøy eller funksjoner.

I motsetninge til tidligere hackathon var fokuset i år rettet inn mot idéer og løsninger på helserelaterte problemstillinger, fremfor på produkter. Totalt deltok seks team med deltakere tilknyttet UiS, men også eksterne. På sikt håper man å kunne skape større tverrfaglighet på tvers av studentmassen og eksterne deltakere.

Digital løsning for rusproblematikk

Vinnerteamet bestod av eksterne deltakere fra Helse-Vest IKT, Ingerid Julia Rødseth og Kari Sofringstad. De jobbet med utfordringen gitt av Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) ved Helse Vest, Stavanger universitetssjukehus. Hovedutfordringen omhandlet utviklingen av digital behandling for unge mennesker med begynnende rusproblematikk samt hvordan brukerne kan involveres i utviklingen av et godt behandlingstilbud.

Tverrfaglig digital samhandling

Helse-hackathonet skulle i utgangspunktet være fysisk, men på grunn av Covid 19-restriksjonene besluttet arrangørene å avholde det heldigitalt ved hjelp av verktøyene AirMeet og Miro. Selve samhandlingen mellom deltakerne foregikk i Miro på virtuelle bord og post-it-lapper for idémyldring, samt mulighet for å lære seg hvordan man «pitcher» løsningen gjennom opplæringsvideoer i det virtuelle rommet. AirMeet var hovedportalen hvor selve arrangementet ble fasilitert i form av videosamtale.

Gjennom AirMeet fikk deltakerne også mulighet for å ha mentor-sesjoner med eksterne aktører, deriblant Bouvet og Stavanger Universitetssykehus. Gjennom mentorsesjonene kunne teamene få konkret veiledning og tilbakemelding underveis i prosessen med å klekke ut ideer og utarbeide løsninger.

Student Joar Landa var en av dem som fikk stor nytte av å delta på hackathonet:

- De digitale plattformene Miro og AirMeet er revolusjonerende verktøy sammenlignet med det jeg har sett før. Det var kult at jeg fikk utvidet nettverket mitt og til og med fikk noen nye venner. At vi jobbet med reelle problem fra reelle bedrifter som faktisk trengte våre innspill til å løse utfordringer gjorde det hele veldig interessant. Jeg likte godt at casene vi fikk presentert var samfunnsnyttige og favnet stort.

Landa, som går på bachelorstudiet i automatisering og elektronikkdesign ved Teknisk naturvitenskapelig fakultet, medgir også at det hele var litt uvant i begynnelsen og at han var usikker på om dette var noe for ham:

- Jeg skjønte ikke helt hva jeg skulle være med på i starten og var ikke kjent med ordet hackathon, men etter å ha sjekket uis.no fant jeg fort ut at arrangementet var relevant for meg selv om jeg ikke hadde helsebakgrunn eller kompetanse direkte inn mot tema.

Gjensidig læring

Den digitale gjennomføringen ga alle parter mulighet for å lære noe nytt. Arrangørene trekker blant annet frem at deltakerne blir satt inn i ubevisste innovasjonsprosesser der de har måttet omstille seg i arbeidshverdagen, på godt og vondt.

- Noe av det positive med digitale arrangement er at man har mulighet til å nå bredt ut, uavhengig av geografiske begrensninger, fortelle Minnah F. Hamida, leder for Lyspæren innovasjonshus.

Én av mentorene var blant annet lokalisert i Oslo, hvor hun jobber som fagansvarlig i Atea innen velferdsteknologi. Hamida sier at det har vært spennende å kunne benytte muligheten til å utfordre og utvide sin egen tekniske kompetanse og bruke denne tiden til å prøve ut de digitale verktøy som finnes.

Samarbeid med samfunn og næringsliv

Det digitale hackathonet ga også rom for andre innslag i programmet. Deltakerne fikk blant annet delta på morgenyoga og en cardioøkt med instruktører fra SiS Sportssenter.

- De eksterne samarbeidspartnere har bidratt til dette arrangementet med stor velvilje, forteller Isabell Næss, leder for gründerinkubatoren LevelUp, som er en av arrangørene bak Helse Hackathon.

Arrangørene ønsker å rette en ekstra stor takk til fasilitator av Helse Hackathonet Marcus H. Eikeland – Innovation Lab og særlig til problemeierne som har kommet opp med problemstillingene for deltakerne: Bouvet, Stavanger Kommune, Stavanger Turistforening, Fontenehuset, Tegnhuset, Kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) ved Helse Vest Stavanger Universitetssjukehus, SiS Sportssenter og Studentorganisasjonen ved UiS.