Hvordan ivareta pasient- og pårørendestemmen i forsknings- og innovasjonsprosesser?

Mandag 23. oktober 2023 kl. 11:15-15:15,
HelseCampus Stavanger (Professor Olav Hanssens vei 7a, bygg i2, 4021 Stavanger),
atriet.

Velkommen til workshop.

Published Endret

Målet med workshopen er at HelseCampus Stavanger-miljøet (HCS) sammen skal utvikle et felles «veikart» på hvordan sikre god rekruttering av pasient- og/eller pårørenderepresentant. Det er avgjørende for å skape god og reell brukermedvirkning i ulike forsknings- og innovasjonsprosjekt som HCS miljøet jobber med. Vi håper på bred deltakelse fra alle miljøene knyttet til HCS, både helsetjenesten, akademia, næringsliv, pasient og pårørende.

Program

11:15 - 11:45: Lunsj

11:45 - 11:50: Velkommen til HelseCampus Stavanger ved Line Hurup Thomsen, daglig leder HCS

11:50 - 12:00: Hva er brukermedvirkning og hvilken verdi kan det skape? Ved Elin Merethe Oftedal, professor endringsledelse og innovasjon, UiS

12:00 - 12:25: Brukerinvolvering:

  • Hvilke krav og føringer finnes for brukerinvolvering? Ved Shalini Frøiland, seniorrådgiver UiS
  • Hva er er viktig for den som skal ha med en brukerrepresentant i tjenesteutvikling? Ved Stine Haaland, avdelingsleder Stavanger kommune
  • Hva er er viktig for den som skal ha med en brukerrepresentant i forskning? Ved Heidi Dombestein, postdoktor UiS

12:25 - 12:45: Hva er viktig for den som er brukerrepresentant?

  • Camilla Gram, distriktsleder Kreftforeningen
  • Thor Viggo Aarrestad, brukerrepresentant

12:45 - 13:05: Eksempler på to gode måter å jobbe med brukermedvirkning:

  • Brukerkafe ved Marit Hagland, leder NSCL og Elin Merethe Oftedal, professor endringsledelse og innovasjon, UiS
  • Brukerpanel ved Camilla Gram, Kreftforeningen

13:05-13:15: Spørsmål fra salen

13:15-13:30: Pause

13:30-14:45: Gruppearbeid

14:45-15:15: Oppsummering og vel hjem

Førstemann til mølla, maksimum plass til 40 stk.

Meld deg på workshop om rekruttering av pasient- og pårørenderepresentant.

Med vennlig hilsen arrangørkomiteen med representanter fra HelseCampus Stavanger (HCS), Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger kommune, Kreftforeningen, Pårørendesenteret og Norwegian Smart Care Lab (NSCL).

HelseCampus, brukermedvirkning