Opplæring i medisinsk teknisk utstyr

Tirsdag 30. april 2024 kl. 08:30-14:00,
HelseCampus Stavanger Innovasjonsparken bygg i2.

Velkommen til opplæring i håndtering av O2-kolber, oksygenkonsentrator og forstøvere til hjemmebehandling.

Published Sist oppdatert

Opplæringen er rettet mot helsepersonell i kommuner og sykehus som håndterer, eller kan komme til å håndtere, det aktuelle medisinsk teknisk utstyr det undervises i. Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr krever at den som håndterer et medisinsk utstyr har fått opplæring og at opplæringen blir dokumentert.

Kvinnelig sykepleier i hvit uniform kobler oksygenmåler på mannlig pasient som ligger i sykehusseng.

Vi tilbyr opplæring i bruk av følgende medisinske oksygenkonsentratorer, gass-kolber og forstøvere:

Bærbare oksygenkonsentratorer:

- Inogen One og Zen O

Stasjonære oksygenkonsentratorer:

-Kröber, Invacare og platinum 9

O2-gasskolber:

-Bærbare flasker av typen "Liv", Impulse og med regulatorene bitmos og easypulse

Forstøvere:

-Stasjonære forstøvere Nebulair, innospire de luxe og Pari Classic

Dato: 30.04.2024

Tid: kl. 08.30 - 14.00

Sted: HelseCampus Stavanger, Innovasjonspark Stavanger bygg i2, Professor Olav Hanssens vei 7A, Stavanger

Meld deg på - påmeldingsfrist er 22.04.2024

Dagen er i regi av Avdeling for behandlingshjelpemidler, Stavanger Universitetssykehus HF

Vi oppfordrer alle som kan til å bruke kollektivtransport eller sykkel for å komme seg til Innovasjonspark Stavanger. Det er begrenset med gjesteparkering, så for å finne parkering anbefaler vi at du er ute i god tid.