Validé

Validé er teknologioverføringskontor for ansatte og studenter ved Universitetet i Stavanger. Deres samfunnsoppdrag er å være en brobygger mellom næringslivet og det vitenskapelige arbeidet i forskningsinstitusjonene i Rogaland.

Published Endret
Validé logo

Validé er et selskap som skal bistå enkeltpersoner og gründere med idéutvikling, innovasjons- og kommersialiseringsprosesser, patentering, selskapsetablering, lisensiering og finansiering. 

Validé har profesjonelle rådgivere og brede nettverk både med næringsliv, offentlige organisasjoner og virkemiddelapparatet, herunder Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet samt ulike private investormiljø. Validé har egen inkubator og akselerator og eget presåkornfond. 

Les mer på valide.no.

Hva gjør Validé?

Hva er teknologioverføring?

Er du en student eller en forsker som har en innovativ idé? (valide.no)

Slik investerer Validé i tidlig fase

Validerer rundt 500 ideer og inngår inkubatoravtale med 50 selskaper årlig. (valide.no)

Har du en idé? Kontakt Validé

Validé tar imot og validerer ideer fra gründere og forskere. (valide.no)