Framtidens yrker: Urban Risk Manager

– I 2050 kan vi ha en situasjon der 80-90 prosent av verdens befolkning lever i byer. Mange av dem bor i veldig utsatte byer, og det er mange ting å gripe fatt i for å få et tryggere byliv i fremtiden, sier Odd Einar Olsen, professor i samfunnssikkerhet ved UiS.

Publisert Sist oppdatert
– Tør du ikke gå inn i fremtiden uten å være sikker på utfallet av det du gjør, vil du bli stående på stedet hvil: ingen nye opplevelser, vansker med å skaffe deg ny kjæreste og i alle fall aldri unger – for det er en stor risiko, sier Odd Einar Olsen, professor i samfunnssikkerhet ved UiS.
Første gang publisert januar 2020

Hva er Urban Risk Management, Odd Einar Olsen?

I 2050 vil 80-90 prosent av verdens befolkning bo i byer. Mange av de største byene i verden ligger slik til at det bare skal litt havstigning til før de kommer til å få kjempeproblemer med å fortsette å fungere. Klimaendringene vil dermed øke risikobildet i mange av verdens byer.

Risiko handler om fremtiden: om noe som kan komme til å skje. Vanligvis tenker vi på det som noe negativt – nesten hele pensum på faget handler om det, men vi ønsker ikke å utdanne folk som er redde for alt mulig og ser risikoer alle veier og derfor skal begrense folk i en eller annen forstand.

Men risiko er også gøy. Hvis du ikke er villig til å ta risiko vil det for eksempel ikke bli skapt nye bedrifter eller nye arbeidsplasser. Hvis du ikke tør å gå inn i fremtiden uten å være sikker på utfallet av det du gjør, vil du bli stående på stedet hvil: ingen nye opplevelser, vansker med å skaffe deg ny kjæreste og i alle fall aldri unger – for det er en stor risiko.

Hva gjør en Urban Risk Manager?

En Urban Risk Manager kan litt om hvordan byer fungerer, hva slags sosiale systemer du har i en by, hvordan det kan føre til opphopning av risikoer i bestemte bydeler. Du må også kunne forstå samspillet med andre profesjoner i for eksempel kommunen eller næringslivet i den aktuelle byen for å vite hva er det som gjør folk bekymret, hva de ser på som risiko, og hvordan disse tingene kan håndteres.

Urban Risk Manager er nok en tittel som først blir vanlig om noen år. Men det fins flere bransjer som trenger eksperter på samfunnssikkerhet i dag. Etterspørselen etter de som tar en master i samfunnssikkerhet er veldig stor blant konsulentselskaper som driver med planlegging, i departementer, statlige organer og tilsyn, og blant bedrifter som jobber med farlige ting: fra oljeindustrien til skipsfart og andre typer trafikkselskap, flyvirksomhet, hotelldrift  med mer. Jeg tror at de fleste næringer etter hvert vil få større krav til å kunne dokumentere at det de holder på med er sikkert og da trenger de eksperthjelp.

Hvilke egenskaper kjennetegner en god Urban Risk Manager?

Som Urban Risk Manager må du være kunnskapsrik og god til å kommunisere med folk. Du skal kunne se og forstå ulike virksomheter og deres problemer, og du må være god til å anlysere informasjonen du får. Du må være i stand til å kommunisere til beslutningstakere om hvilke tiltak som må gjøres.

Når du skal vurdere risiko, er jo det noe som ligger i fremtiden og som nødvendigvis er forbundet med en del usikkerhet. Du må være veldig god til å analysere ulike alternativer og hva som kan påvirke en utvikling som fører til at noe går galt. Der har det vært en enorm utvikling i forståelsen de siste 20 årene. En sier blant annet ved store ulykker at «dette skulle en aldri tro kunne skje noen gang», men når en begynner å granske er konklusjonen som regel at «det var bra det ikke har skjedd før», for her var det mange små ting som opptrådte sammen og så eksploderte det på en eller annen måte.

En god Urban Risk Manager må ha kompetanse til å oppdage alle disse små tingene som ligger latent og som en dag til sammen kan føre til for eksempel store ulykker. Det er kjernen i hele faget vi holder på med.

Master i samfunnssikkerhet – hvor samfunnsnyttig er det?

I historisk sammenheng er samfunnssikkerhet et relativt nytt studium. Det griper inn i alle deler av samfunnet. Det blir mer og mer behov for oss som jobber med samfunnssikkerhet i fremtiden, dessverre vil jeg nesten si. Vi jobber med å utvikle et studietilbud i en kombinasjon av byplanlegging og samfunnssikkerhet, for vi ser at det kan skje veldig mye i byer i fremtiden.

Hvilke risikofaktorer kommer til å prege samfunnet fremover?

I fremtiden kommer samfunnssikkerhet til å handle om at stadig flere funksjoner i samfunnet blir automatisert på en eller annen måte. Det vil føre til økt standardisering, som igjen åpner for helt nye sårbarheter i samfunnet, ikke minst i byer. Jeg har akkurat vært på med å skrive en bok om standardisering av risiko, og der kaller vi digitalisering for den usynlige standardisering som kan komme til å styre hva slags avgjørelser vi tar og hva slags oppfatninger vi har av hva som er farlig og ikke farlig.

Samfunnet beveger seg i en digital retning, men det er ikke utelukkende positivt. Vi er nok ikke klar over i dag hva vi taper på å gå over til helt digitale løsninger. Det gjør at veldig mye av det vi gjorde tidligere har blitt usynlig, for vi kan bare trykke på noen knapper eller det går helt av seg selv. Dermed forsvinner kunnskapen du egentlig burde ha om hvordan du beskytter deg selv, familien eller jobber med dette overfor andre folk og ha det som et yrke.

Folk som skal ha dette som et yrke – risikostyrere – i fremtiden, må være klar over sårbarhetene som digitaliseringen kan føre til i samfunnet, og de må være såpass inne i prosessen at de kan føre en fornuftig samtale med de som er opptatt av tekniske løsninger. Teknikere tenker gjerne at det hadde vært «veldig gøy å få dette til å virke», uten at de har øye for det som kan være samfunnsmessige konsekvenser, de definerer det utenfor sitt område. Slik kommer det nok alltid til å være, så spørsmålet igjen er hvordan vi får til  kommunikasjon mellom folk som ser større deler av samfunnet og de som ser de bitte små algoritmene som skal bestemme livet vårt i fremtiden.

Klimaendringer og klimarisiko kommer også til å bli en veldig stor utfordring tiden fremover, særlig med tanke på byområder i store deler av verden. Da må en selvsagt kunne litt om det som har med klimaendringer å gjøre og hvordan det kan komme til å påvirke akkurat det området som en har tenkt å jobbe i, og det fins det etter hvert ganske god oversikt over i Norge. De fleste kommunene har tatt dette på alvor og prøver å se inn i fremtiden. Men de fleste kommuner mangler også kompetanse når det gjelder Urban Risk Management, derfor vil jeg tro at det vil komme langt flere jobber innenfor dette området i fremtiden enn en har sett frem til nå.

Hør podkast

Framtidens yrker - Urban Risk Manager

Hør podkast med Odd Einar Olsen, professor i samfunnssikkerhet ved UiS.

Odd Einar Olsen , professor i samfunnssikkerhet ved UiS.

Framtidens yrker