Praksisstudents erfaring: – Veldig relevant og gull verdt

Erfaring og kunnskap om hva man kan jobbe med senere i livet er det mest verdifulle med å være praksisstudent, mener sosiologistudent Marie Asbjørnsen. Våren 2018 var hun i praksis hos VRI Rogaland, og her deler hun sine erfaringer.

Publisert Sist oppdatert
Sosiologistudent Marie Asbjørnsen.
Erfaring og kunnskap om hva man kan jobbe med er det mest verdifulle med å være praksisstudent, mener sosiologistudent Marie Asbjørnsen, som våren 2018 var i praksis hos VRI Rogaland

Første gang publisert oktober 2018.

Hvorfor bestemte du deg for å søke om praksisplass?

Det virket gøy! Det er veldig relevant, og erfaringen er gull verdt. Samtidig gjør det det lettere å vite hva man kan jobbe med etter man er ferdig med utdanningen. Jeg likte meg veldig godt i praksisen, og syntes det var veldig greit å få se at en slik arbeidsplass er noe jeg kan tenke meg senere. 

Hva synes du om utvalget av virksomheter?

Bra! Jeg fant en virksomhet jeg ville være i praksis hos, og jeg angrer ikke på valget.

Hva var det mest verdifulle med å være i praksis?

Erfaring og kjennskap til hva man kan jobbe med senere i livet, og å oppleve en relevant arbeidsplass «first hand». Vi leser mye i bøkene og foreleserne forteller oss mye om arbeidsplasser, men det er noe helt annet å faktisk se og oppleve det selv.

Hvordan var det å finne et tema til praksisrapporten?

Veldig lett! Jeg har jo hatt emner innenfor kjønnsforskning, og VRI kunne tenke seg en rapport på det, så det kom vi fort fram til.

Hvordan var det å skrive praksisrapporten?

Siden jeg har hatt emner innen kjønnsforskning gikk det ganske fint. Det var veldig kjekt å få jobbe med noe som er så relevant for bacheloroppgaven. Nå føler jeg meg tryggere på måten å skrive, kildereferering, oppsett, diskusjon osv. Selv om jeg kanskje skriver om noe helt annet i bacheloroppgaven, har jeg fått god trening i det å skrive akademisk, og det kjenner jeg er godt å ha med seg; det fører til én mindre stressfaktor.

Hvordan opplevde du det å skulle presentere praksisrapporten muntlig for emneansvarlig ved endt praksisperiode?

Jeg syntes det var helt greit, vi fikk jo god veiledning mens vi skrev rapporten. Det gjør jo at men vet at det man presenterer er bra stoff og ikke feil.

Hvordan var det å kombinere en praksis-stilling med et valgemne?

Jeg hadde faktisk tre valgemner i tillegg. Jeg har jo gått glipp av en del forelesninger for å få alt til å gå opp, men det har gått fint, selv om det ikke er helt å anbefale å ha tre valgemner, i alle fall ikke hvis du har jobb utenom. Alt går, men andre ting (fritidsaktiviteter) ble satt litt på vent.

PS. Det er bare forventet at praksisstudenter har ett valgemne utenom praksisen (journ.anm.). 

Hva tror du erfaringen din i praksis har å si for videre arbeidsmuligheter når du er ferdig utdannet?

At man har kjennskap til noe og erfaring, er veldig viktig. Praksisen gir deg også en «fot innenfor», som er bra.

Jobbet du i tillegg utenom praksis-stillingen og det resterende valgemnet? Hvordan gikk i så fall det?

Ja! Det gikk fint, og det var et travelt halvår, men det gikk seg til.

Hva har praksisoppholdet å si for etableringen av kontakter i arbeidslivet

Veldig mye vil jeg tro. Det er alltid kjekt at noen vet hvem du er når du skal søke på jobb og at man kan ha en referanse og attest fra en relevant virksomhet.

Anbefaler du andre å ta praksisemnet?

Ja! Det er gøy, lærerikt, erfaringsrikt og veldig spennende.
 

Mer informasjon om praksisemnet i statsvitenskap og sosiologi.