Solenergipioneren

Professor Harald N. Røstvik ved UiS er fremhevet som en av verdens fremste solenergi-pionerer i perioden 1970-2020.

Publisert Sist oppdatert

Portrett av professor Harald Røstvik
Harald N. Røstvik

International Solar Energy Society (ISES) har valgt ut 250 solenergipionerer fra 1950 til 2020. Disse er valgt fordi de har bidratt til den bemerkelsesverdige globale suksessen solenergi har oppnådd. Professor Harald. N. Røstvik ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved UiS er den eneste norske på listen over de 250 fremste solpionerene i verden de siste 50 år.

Professor Harald. N. Røstvik var en av de første som markerte seg internasjonal allerede i 1975. Han var sammen med tre-fíre andre med å etablere den norske avdelingen av ISES i 1981 og var også formann en periode. Han spilte en sentral rolle internasjonalt under Rio-konferansen i 1992 som initiativtaker til å få energi opp på agendaen som eget tema, noe det ikke var den gang.

– Jeg er stolt over å være blant de 250, og særlig siden jeg har vært i et land som har vært dominert av olje og vannkraft, og som ikke så det enorme globale solenergipotensialet. Nå er det ingen som ler av solenergi lenger, sier Harald N. Røstvik.

Pioneren fremhever også andre nordmenn som har gjort mye for solenergien over lang tid – ikke minst i den første vanskelige perioden i et oljeland som Norge: Fritjof Salvesen, Anne Grete Hestnes, Georg Parman og John Rekstad.

– Noe av det jeg er mest stolt av er alt arbeidet jeg gjorde i utviklingsland for å forsøke å vise at solenergi til koking, vannrensing, tørking av matvarer, lys og kjøling var relevant og ikke minst at elektrifisering av transportsektoren basert på blant annet solenergi hadde et enormt potensiale, sier Røstvik.

Arkitekten har tegnet han soldrevne bygninger, biler, båter og fly, landsbyer og bydeler på mange kontinent. Han har tegnet og sett oppført soldrevne bygg i Sri Lanka, Mali, Italia og på Kypros. Han tegnet Norges første energiselvforsynte hus allerede i 1988 (Chanelle, Bygg for Fremtiden) og soldreven taxi for u-land sammen med Peter Opsvik i 1995. Han var den første nordmannen som deltok på Tour de Sol, solbilløpet over Alpene som gikk hvert år gjennom hele åttitallet. Inspirert derfra tok han initiativet til å importere den første elbilen til Norge da han fikk med seg a-has Morten Harket, Magne Furuholmen og Bellonas Fredric Hauge og Rune Haaland på dette.

Pionerene ble hedret i anledning 50-årsjubileet for etableringen av Solar World Congress (SWC50) som organiseres av verdens største og eldste solenergiorganisasjon for forskning og anvendelse, ISES.