UiS tenker nytt i pilotprosjektet Forsk i vei: – Det vil gi studentene våre mange muligheter

Det er planlagt en ny motorvei (E39) på sør-vestlandet mellom Lyngdal og Ålgård. Det har skapt stort lokalt engasjement i kommuner og nærområder som blir berørt av veiprosjektet. Nå vil UiS legge til rette for forskning knyttet til veistrekningen.

Publisert Sist oppdatert

Forsk i vei, pilotprosjekt
F.v.: Tore Glette-Iversen, rådgiver Gjesdal kommune, Kristiane Marie Fjær Lindland prosjektleder Forsk i vei, Thea Hauge student byplanlegging, endringsledelse-studentene Hannah Fraas, Anine Sangesland, Joachim Enoksen og Malin Henden, Ruben Eggebø praksisstudent Gjesdal kommune og Julia Horn prosjektkoordinator Forsk i vei.

Forsk i vei skal gi en muligheten til å finne gode forskningsoppgaver, som for eksempel bachelor- og masteroppgaver, og sette dem i kontakt med viktige aktører knyttet til E39 Lyngdal-Ålgård.

– Man velger selv når man hopper inn i prosjektet og hvor lenge man har lyst til å være med, sier prosjektkoordinator Julia Horn, som til vanlig studerer master i energi, miljø og samfunn ved UiS. Denne høsten har hun ansvaret for koordineringen av prosjektet, som del av praksisen sin ved UiS.

Målet for prosjektet er ikke nødvendigvis at det skal komme ferdige forskningsoppgaver ut av studentenes deltakelse.

– Det kan like gjerne være nettverksbygging som er viktig for studentene, og da er Forsk i vei en super anledning til å få en oversikt over hvem som har kunnskap om hva rundt om i kommunene som blir berørt av veiprosjektet, sier Horn.

Workshops og idémyldring

For endringsledelsesstudent Joachim Enoksen var det nysgjerrigheten han hadde for prosjektet, som gjorde at han ville delta.

– Jeg synes det er spennende med mulighetene som ligger i forskning på veiprosjektet - spesielt knyttet til det grønne skiftet, sier Enoksen.

I tillegg til Enoksen er det flere andre studenter som har vist interesse for prosjektet, og deltatt på workshops i høst der utvikling av mulige problemstillinger og temaer sto på agendaen.

– Jeg ble overrasket over hvor mye en vei som E39 har å si for alt. Ikke bare for miljøet, men også for næringslivet, landbruk og politikk for eksempel, sier Enoksen.

Han og klassevenninnen Malin Henden, planlegger å skrive masteroppgaven sammen.

– Nå ser jeg hvorfor Joachim synes prosjektet er så kult, og jeg gleder meg til å se hvordan vi kan bruke det vi lærer i klasserommet i praksis, sier hun.

Forsprang i bachelor- og masteroppgaveskrivingen

I første omgang har man prøvd å engasjere studenter ved samfunnssikkerhet, reiseliv, mediefag, endringsledelse og byplanlegging, og Horn håper flere vil se nytten av prosjektet.

– Det er utallige aspekter ved veiprosjektet som kan – og bør – forskes på, og her får du sjansen til å gjøre research og få veiledning lenge før du får tildelt en veileder. En kickstart på bachelor- og masteroppgaven eller en mindre skoleoppgave, om du vil. Det er en ganske god deal, spør du meg, sier Horn.

– Vi trenger studentene

Onsdag 7. oktober besøkte rådgiver Tore Glette-Iversen, Gjesdal kommune, og kommunalsjef Kjersti Søyland Bye, samfunnsutvikling i Egersund, campus Ullandhaug.

De ble invitert for å fortelle studentene om politikken knyttet til E39 Ålgård-Lyngdal, og hvordan næringslivet rigger seg for forandring.

– Det finnes mange gode tematikker for forskning, som kommunen ikke har tid og ressurser til å fordype seg i. Derfor er det flott om vi får studenter til å se på disse viktige problemstillinger knyttet til veiprosjektet, sier Glette-Iversen.

Bye sier hun er spent på hva studentene vil gjøre videre.

– Det er interessant at studentene tar kontakt og ønsker å få presentert ulike problemstillinger rundt prosjekt som de vil fokusere på. I Egersund er fiskerinæringen viktig for lokal- og regionalt miljø. Fokus på infrastruktur og valg av ny E-39 har stor betydning for næringslivet generelt i regionen vår, sier Bye.

Vil du delta i prosjektet?

Send en e-post til Julia Horn hvis du ønsker mer informasjon om prosjektet: julia.d.horn@uis.no.

Forsk i vei

Forsk i vei er et forskerinitiert, tverrfaglig samarbeid mellom samfunns-sikkerhet, endringsledelse, reiseliv, journalistikk, fjernsyns- og multimedie-produksjon og byplanlegging ved Universitetet i Stavanger.

Varighet: 2020-2021
Prosjektleder: Kristiane Marie Fjær Lindlan
Send en e-post til Julia Horn hvis du ønsker mer informasjon om prosjektet: julia.d.horn@uis.no.