Beredskapskonferansen 2022

En årlig konferanse om samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren. Du kan velge å delta på beredskapskonferansen 26. april, eller du kan bli to dager i Bodø og delta som observatør på Øvelse Nord 27. april.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Hvor

Nord Universitet, Bodø

Målgruppe

Rektorer, direktører og beredskapsansvarlige ved norske universiteter og høyskoler, ledere og beredskapsansvarlige ved andre virksomheter i kunnskapssektoren, samt   øvrige interesserte.

Når

Tirsdag 26. april kl. 11.30 – 17.30, Øvelse Nord onsdag 27. april

Om konferansen

God risikoforståelse – hvorfor er det så viktig?

Beredskapsrådet har, i samarbeid med Nord Universitet og Kunnskapsdepartementet (KD), gleden av å invitere til den årlige konferansen om samfunnssikkerhet og beredskap som arrangeres for og av kunnskapssektoren.

Roar Nese, leder i Beredskapsrådet

Etter at fjorårets konferanse ble gjennomført digitalt, ser vi fram til å treffe deg og andre kollegaer til fysisk konferanse i vakre Bodø. Du får også anledning til å bli med på en felles middag om kvelden og delta som observatør på Øvelse Nord 27. april.

Beredskapskonferansen skal være med på å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i et bredt lag av kunnskapssektoren. Formålet er at både statlige og private institusjoner opparbeider seg kunnskap om feltet slik at de kan arbeide systematisk og godt med dette.

En viktig oppgave for beredskapskonferansen er å legge til rette for at det kan utvikle seg en samordnet praksis i sektoren på områder det vurderes hensiktsmessig, og bidra til deling av beste praksis og erfaring mellom virksomhetene.

På Beredskapskonferansen 2022 vil du få høre mer om forventningene myndighetene har til kunnskapssektorens arbeid med sikkerhet og beredskap i revidert styringsdokument, samt regelverk og praksis relatert til kontroll med kunnskapsoverføring. Espen Nakstad og Bent Høie vil dele sine erfaringer og betraktninger etter håndteringen av koronapandemien i en samling som arrangeres med Statsforvalterne som også er samlet ved Nord Universitet denne dagen. Etter en god lunsjpause, vil du få innblikk i hvordan ROS-analyser kan gjennomføres og brukes for å styrke risikoforståelsen og beslutningsstøtten i en organisasjon, og høre hvilke erfaringer andre virksomheter har gjort seg i utarbeidelsen og oppfølgingen av ROS-analyser. I konferansens siste del blir det fokus på hvordan kunnskapssektoren kan forberede seg på og håndtere PLIVO-hendelser. Dagen avsluttes med en felles middag for alle som enten ønsker å overnatte i Bodø og / eller delta som observator på Øvelse Nord 27. april.

Konferansen henvender seg til rektorer, ledere og beredskapsansvarlige i UH-sektoren, samt andre interesserte. Vel møtt!

Foredragsholdere

Program

Konferansierer: Arne Brinchmann og Marie Røyksund.

Velkommen ved rektor ved Nord Universitet, Hanne Solheim Hansen  

 • Leder i Beredskapsrådet, Roar Nese (Seksjonssjef HR-avdelingen UiB): «Kort orientering fra Beredskapsrådet» 
 • Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel: «Åpningsinnlegg ved Kunnskapsdepartementet» 
 • Øvelsessjef i Øvelse Nord, Erlend Hagenes: «Informasjon om Øvelse Nord» 

Kl 11:30 DEL 1: RELEVANT NYTT FOR KUNNSKAPSSEKTOREN 

 • Kunnskapsdepartementet: «Nytt fra Kunnskapsdepartementet - revidert styringsdokument og oppfølging av sikkerhetsloven» 
 • Utenriksdepartementets seksjon for eksportkontroll: «Kontroll av kunnskapsoverføring – regelverk og praksis» 
 • Sikresiden.no, ved Christine Berntzen i samtale med seniorrådgiver rektors stab ved Nord universitet, Arne Brinchmann

Kl. 13:15 DEL 2: NASJONAL KRISELEDELSE UNDER EN PANDEMI 

 • Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad og Statsforvalter i Rogaland, Bent Høie: «Erfaringer fra pandemihåndteringen»  

Kl. 15:00 DEL 3 ROS-ANALYSER SOM BESLUTNINGSSTØTTE: HVORDAN ER DET MULIG Å FÅ TIL I PRAKSIS?  

 • Professor II ved UiS, Anja Dalgaard-Nielsen: «Efter Ukraine: et overordnet blik på trusler og risici af relevans for UH-sektoren»
 • Faglig sekretariatsleder for Beredskapsrådet, Marie Røyksund, ph.d.: «Presentasjon av ny ROS-veileder for kunnskapssektoren» 
 • Seniorrådgiver Høgskolen i Innlandet, Kari Kjærnet: «ROS-analyser til glede og besvær» 
 • Rektor Nord Universitet, Hanne Solheim Hansen: «Betydningen av en tydelig forankring i ledelsen i arbeidet med ROS-analyser»  
 • Erfaringsdeling: Diskusjon i grupper og felles oppsummering 

Kl. 16:35 DEL 4: HVORDAN FORBEREDE SEG PÅ OG HÅNDTERE PLIVO-HENDELSER? 

 • Infrastrukturdirektør Universitetet i Sørøst-Norge, Gro Bratsberg: «Kongsberg-hendelsen sett fra USN. Hvilke utfordringer oppstod og hva lærte vi?» 
 • Seniorrådgiver ved BI, Magnus Wølner: «Forebyggende- og konsekvensreduserende tiltak i BIs arbeid med PLIVO-hendelser»

Kontakt

Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet
51831474
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Seniorrådgiver
51832928
Divisjon for utdanning
Utdanningsavdelingen
Seksjon for kvalitet og utvikling i utdanningene