Disputas for Tora Aasland

Torsdag 16. juni 2022 kl. 10:00-15:00,
Kjølv Egelands hus,
E-164.

Tora Aasland disputerer for graden Doctor Philosophiae (dr. philos) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Published Endret

Tora Aasland vil forsvare avhandlingen: Frivillighet i samvirke. Frivillige organisasjoners medvirkning i redningstjeneste og beredskapsarbeid. Selve disputasen starter klokken 13.00.

Prøveforelesninger og disputas vil foregå ved Universitetet i Stavanger, Kjølv Egelands Hus, E-164.

Tildelt tema for prøveforelesningen klokken 10.00: "Arbeidsdeling og samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor: teoretiske og historiske perspektiver innenfor sentrale forskningstradisjoner."

Selvvalgt tema for prøveforelesningen klokken 11.00: "Makt og avmakt i samvirke. Om roller i beredskapsledelse og i søket etter samfunnssikkerhetens kunnskapsbehov."

Disputasen kan følges i denne linken i Zoom: https://stavanger.zoom.us/j/61792618268?pwd=RFZEMkhFdnFGaGtacDl4THB4TDVZdz09. Meeting ID: 617 9261 8268. Password: 150120