Hvordan skal kunnskapssektoren forstå og bruke den nasjonale trusselvurderingen i praksis?

Torsdag 7. mars 2024 kl. 10:00-11:00,
Webinar (Teams).

Beredskapsrådet inviterer til et informasjonsmøte om ny Nasjonal trusselvurdering 2024.

Publisert Sist oppdatert
Illustrasjon av en kvinne med nasjonalikon på blazeren. Skal illustrere mulige trusler mot nasjonen Norge.

Per Marius Frost-Nielsen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) presenterer de viktigste punktene i årets trusselvurdering og gir noen betraktninger rundt hvilken betydning den har for kunnskapssektoren. Herleif Sandbakken fra Norges Forskningsråd og Johan Løberg Tofte fra Universitetet i Oslo deler sine erfaringer med hvordan de bruker trusselvurderingene i arbeidet med sikkerhet og beredskap i egen virksomhet. Avslutningsvis blir det anledning til å stille spørsmål.

Målgruppe for webinaret er ledere og sikkerhets- og beredskapsansvarlige ved utdannings- og forskningsinstitusjoner, men også andre ansatte i kunnskapssektoren er velkomne til å delta.

Last ned presentasjonen fra webinaret her.

Spørsmål? Kontakt sekretariatet på post@beredskapsrådet.no