ISØP-forskere tildelt EU-prosjekt

Claudia Morsut og Bjørn Ivar Kruke ble nylig tildelt 40.000 euro til å forske på beste praksis for krisehåndtering. Forskningen deres skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen feltet.

Publisert Sist oppdatert
Claudia Morsut. Foto: Mari Løvås
Claudia Morsut. Foto: Mari Løvås

De er begge førsteamanuensiser tilknyttet Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet. Nå har de mottatt nær 450.000 norske kroner for å forske på katastroferisiko og beste praksis for krisehåndtering. Prosjektet er en del av større EU-prosjekt, ROADMAP – European observatory on disaster risk and crisis management best practices.

Prosjektet har en varighet på ett og et halvt år, og vil sannsynligvis starte opp på nyåret. De andre partnerne i prosjektet er Centro Italiano per la Ricerca Sulla Riduzione dei Rischi, det italienske forsvarsdepartementet og Associacao para o Desenvolvimento da Aerodinamica Insdustrial, Portugal.

Det overordnede målet med Roadmap-prosjektet er å komme fram til beste praksis for krisehåndtering gjennom samarbeid mellom akademia og myndigheter. Arbeidet skal resultere i delt forståelse av katastrofehåndtering mellom beslutningstakere og vitenskapelige aktører, og vil være basert på erfaringer og løsninger som allerede er iverksatt i EU-landene.
Forskningsprosjektet har to viktige målsetninger:

  1. Å støtte sivile risikostyringsaktører som fremmer utvikling, formidling og utveksling av kunnskap, god praksis og ekspertise på feltet.
  2. Å støtte nye og eksisterende partnerskap innen sivil beskyttelse og katastrofeberedskap, bedre samarbeid og skape synergier innen forebygging og beredskap.

Arbeidet skal bidra til etableringen av en europeisk tenketank for risikostyring og krisehåndtering, første skritt mot et fellesskap i det kommende European Union Civil Protection Knowledge Network.