Publikasjoner, Kapasitetsløft tunnelsikkerhet

KATS-forskerne publiserer en rekke forskningsartikler og rapporter. Her er en oversikt over alle KATS-relaterte publikasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Vitenskapelige artikler

 • Bjørnsen, G., Billett, S., Njå, O. (2023). First responders’ perceived and actual competence in tunnel fire safety. Fire Safety Journal, 136, 103758.
 • Bjørnsen, G., Dettweiler, U., Njå, O., Knudsen, K. (2022). Towards an understanding of learning within the Norwegian fire and rescue services – Focusing on tunnel fire safety. Journal of Workplace Learning, 35 (1), pp. 112-128.
 • Taha, Syed Mohammad; Njå, Ove; Raza, Jawad (2022) Assessing the quality of comparative studies in the asset management and safety domain : Basics of best practices conceptualization. I: Proceedings of the 32nd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2022).  Research Publishing Services. ISBN 978-981-18-5183-4. s.1921-1927. DOI: 10.3850/978-981-18-5183-4_S03-06-583-c
 • Knapstad, T. & Njå, O. (2021). The Concept of Learning in Virtual Reality in the Context of Tunnel Fire Evacuation Knowledge. Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference.
 • Taha, S., Njå, O. & Raza, J. (2021). A View on Asset Management Best Practices, Challenges and Risk in the Norwegian Oil & Gas and Tunnel Industry. Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference.
 • Iversen, T., Stavland, B. & Bjelland, H. (2021). Barriers and Drivers for Safety Related Innovation Within the Norwegian Tunneling Industry. Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference.
 • Iversen, T., Stavland, B. & Bjelland, H. (2021). Capacity Boost Tunnel Safety – Using the SSM Approach to Increase Impact. Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference.
 • Khademi, N. & Sommer, M. (2020). Intelligent & Ultra-Reliable Connectivity for Safety Services in Road Tunnels: A System Architecture. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference.
 • Njå, Å, Kvaløy, J. T. & Njå, O. (2020). Modelling fire occurrences in heavy goods vehicles in road tunnels. Paper to be presented at the ISTSS conference (Munich – cancelled due to Covid-19)
 • Østrem, L. & Njå, O. (2020). Uncertainties related to fire smoke toxicity in tunnels. Paper to be presented at the ISTSS conference (Munich – cancelled due to Covid-19)
 • Knapstad, T., Sommer, M. & Abrahamsen, E. B. (2020). Mindsets of Risk Acceptance in the Light of Vision Zero and Tunnel Safety. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference.
 • Bjørnsen, G., Njå, O. & Braut, G.S. (2020). A Tool to Assess Learning Processes based on the Cooperation Principle. Book chapter in "Engineering Assets and public Infrastructure in the Age of Digitalization". Paper presented at the WECAM 2018. Best paper award from the WCEAM-conference 2018.
 • Bjørnsen, G. & Njå, O. (2020). Competence constraints for fire and rescue personnel involved in tunnel fire safety as part of the tunnels' risk acceptability. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference.
 • Knapstad, T., Sommer, M. & Njå, O. (2019). The Communication of Vision Zero Values in Tunnel Safety Management. Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference.
 • Bjørnsen, G. & Njå, O. (2019). Applying Systems Theory to Increase Competence in Tunnel Fire Safety – Focusing on the Fire and Rescue Services. Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference.
 • Bjelland, H., Njå, O., Heskestad, A. W. & Braut, G. S. (2019). Emergency Preparedness for Tunnel Fires – A Systems-oriented Approach. In Proceedings from the Nordic Fire & Safety Days, 2018 - Trondheim.
 • Østrem, L. & Njå, O. (2019). Toxicity Limit States in Tunnel Fire Designs. In Proceedings of the WCEAM 2018.
 • Bjelland, H. & Njå, O. (2019). A Nordic approach to fire safety engineering. Will Standardization of probabilistic methods to verify fire safety designs of novel buildings improve engineering practices? In Proceedings of the Nordic Fire & Safety Days 2018, Trondheim.
 • Borg, A. & Njå, O. (2019). Fire investigation as learning tool. In Proceedings of the Nordic Fire & Safety Days 2018, Trondheim.
 • Sommer, M., Rake, E. & Botnen, D. (2019). Emergency preparedness analysis: Planning the emergency response arrangements for the fire and rescue service. In Proceedings of the Nordic Fire & Safety Days 2018, Trondheim.
 • Østrem, L. & Sommer, M. (2019). Inherent fire safety engineering in complex road tunnels: learning between industries in safety management. In Proceedings of the Nordic Fire & Safety Days 2018, Trondheim.
 • Njå, O. & Braut, G. S. (2019). On the interpretation of risk acceptance of major tunnel fires. In Proceedings of the Nordic Fire & Safety Days 2018, Trondheim.
 • Grønlie, S. K. (2019). On collision course in the interpretation of functional regulation? A qualitative study of Norwegian railway actors’ understandings about the fire safety-level in railway tunnels. Presented at the Nordic Fire & Safety Days, 2019, Copenhagen.
 • Vik, K. & Njå, O. (2018). Preventive fire safety in tunnels seen from the local fire safety authority. Presented at the Nordic Fire & Safety Days, Trondheim.

Masteroppgaver

 • Angell, S. M. G. (2020). Brannventilasjon og røykkontroll. Sikkerhetsstyring med mekanisk ventilasjon ved brann i ti utvalgte ettløpstunneler i Norge. Masteroppgave, Universitetet i Stavanger.
 • Njå, Å. (2019). Modelling fire occurrences in heavy goods vehicles in Norwegian road tunnels. Master thesis, University of Stavanger.
 • Grønlie, S. K. (2019). På kollisjonskurs i fortolkningen av funksjonelle regler? En kvalitativ studie av jernbaneaktørenes oppfatninger rundt sikkerhetsnivået i norske jernbanetunneler. Masteroppgave, Universitetet i Stavanger.
 • Dahle, M. D. & Hass, K. B. (2018). Hva er de viktigste forutsetningene for dimensjonering av brannvesenets tunnelberedskap? Masteroppgave Universitetet i Stavanger.
 • Hansen, S. A. O. (2018). Byggesteiner i en driftsorientert trafikkmodell for tunneler. Masteroppgave, Universitetet i Stavanger.
 • Knapstad, T. og Bjørnsen, G. (2017). Sikker kjøring i tunnel. Masteroppgave, Universitetet i Stavanger. Knapstad og Bjørnsen arbeider i dag med hver sine PhD-prosjekter med kopling til KATS. I deres masteroppgave undersøkte de trafikanters kunnskap om kjøring i norske tunneler og i hvilken grad føreropplæringen bidrar til økt bevissthet blant norske trafikanter i forhold som omfatter tunnelsikkerhet. Studien viser at det gis stor frihet til trafikkskolene i føreropplæringen i tunnelsikkerhet. Undersøkelsen avdekket at for trafikkskoler som vektlegger temaet, er fokuset i hovedsak rettet mot kjøring i tunnel under normale forhold (som avstand til forankjørende og duggproblematikk). Føreropplæringen tar ikke høyde for risiko for tunnelbrann, hvordan tunnelbranner utspiller seg og kunnskap om selvredning.

Rapporter

Kronikker

Artikler under arbeid

 • Østrem, L. & Sommer, M. (2021). Inherent fire safety engineering in complex road tunnels: learning between industries in safety management. Resubmit Safety Science
 • Bjørnsen, G., Billett, S. & Njå, O. (2020). First responders’ perceived and factual competencies in tunnel fire safety. Skal sendes til vitenskapelig journal i løpet av 2020.
 • Borg, A. & Njå, O. (2020). Fire investigation as learning tool. Resubmit special issue Safety Science
 • Østrem, L. & Sommer, M. (2020). Inherent fire safety engineering in complex road tunnels: learning between industries in safety management. Resubmit special issue Safety Science
 • Bjelland, H., Njå, O., Heskestad, A. W. & Braut, G. S. (2020). Emergency Preparedness for Tunnel Fires – A Systems-oriented Approach. Resubmit special issue Safety Science