Samfunnssikkerhetssenter i Rogaland (SASIRO) med fokus på tunnelsikkerhet

Ingen andre steder i verden har så kompliserte tunneler som Rogaland. Et av hovedfokusområdene ved SASIRO er derfor å utvikle et eget kompetansesenter for tunnelsikkerhet.

Publisert Sist oppdatert

Bilde: Illustrasjon slukningsarbeid av brann i tunnel
Fokus på tunnelsikkerhet. Foto: Rogaland brann og redning IKS

De siste årene har Rogaland brann og redning IKS (RBR) bygget opp et samfunnssikkerhetssenter i Rogaland, kaldt SASIRO.

Senteret benyttes av nødetater med RBR som den største brukeren, og tilbyr opplæring og treningsfasiliteter for både offentlige og private virksomheter og aktører.

Ingen andre steder i verden har så kompliserte tunneler som Rogaland. Stadig nye, lengre og komplekse tunnelsystemer i regionen, setter store krav til både beredskap og redningsarbeidet til RBR. Et av hovedfokusområdene ved SASIRO er derfor å utvikle et eget kompetansesenter for tunnelsikkerhet, skriver de på deres nettside.

Se her for mer informasjon om SASIRO og senterets aktiviteter og tilbud.

Kilde: https://www.rogbr.no/sasiro