Hopp til hovedinnhold

Seminar om review-studier

Torsdag 8. september kl. 09:00 - Fredag 9. september kl. 09:00,
KA U-037 og AR G-101.

Nettverk for velferdsforskning inviterer til seminar om reviewstudier.

Publisert: Endret:

Seminar om reviewstudier

illustrasjonsbilde vannkunst AR hus

Den 8. og 9. september inviterer Nettverk for velferdsforskning til seminar om reviewstudier. Vi har fått med oss forskere med særskilt ekspertise reviewstudier som vil gå gjennom ulike type reviewtilnærminger og hvordan jobbe fram gode kunnskapsoversikter:Terese Bondas er professor i helsevitenskap ved UIS og er en av de mest siterte forskerne på sitt fagfelt. Hun har særlig ekspertise på forskningsmetoder og har utviklet metasyntese som en metodologisk og teoretisk tilnærming i kvalitativ forskning.Thomas Westergren er professor ved institutt for helse- og sykepleievitenskap ved UiA, og har en II stilling ved UIS. Westergren har særlig kompetanse på ‘mixed methods’ og på scoping og integrative reviews som forskningstilnærming.Jone Ravndal Bjørnestad er professor i psykologi ved institutt for sosialfag, UIS, forsker ved TIPS – senter for klinisk psykoseforskning, SUS og forsker ved forskningsgruppe for psykisk helse og rus, Helse Førde. Har kompetanse på ulike forskningsdesign, inkludert metasyntese og systematisk review.Kari Hølland er universitetsbibliotekar ved UiS og SUS, med en MSc i informasjonsvitenskap og en cand. scient. bibl. og har solid erfaring med å bistå forskere i arbeidet med reviewstudier. Dag 1, 0900-1400 (KA-U037)

·         Overblikk over ulike typer reviews

·         Scoping review og integrative review

·         Eksempel på systematiske reviews (kvantitative reveiws)Dag 2: 0900-1400 (AR-G101)

·         Kvalitative metasynteser – metodologi og guidelines

·         Fortolkende metaetnografi

·         Hvordan gjøre gode søk i samarbeid med bibliotekarDet er økt interesse for å frembringe ny kunnskap gjennom systematiske kunnskapsoppsummeringer og analyser av eksisterende forskning. Reviewstudier er etterspurt fordi de utgjør viktige kunnskapsbidrag både med tanke på hvorfor eller hvordan tiltak virker, og for å skape ny kunnskap basert fortolkning og sammenstilling av det kunnskapsgrunnlaget som finnes. Reviewstudier inngår ofte i større forskningsprosjekter, og stadig flere doktorgradsstipendiater skriver en reviewartikkel som del av sitt forskningsprosjekt. Det å kunne gjøre en systematisk kunnskapsgjennomgang er viktig i all type forskning, enten det er for å skrive en reviewartikkel eller for å få en bedre oversikt over et kunnskapsfelt.Vi håper på god deltakelse, og ber om påmelding innen torsdag 25. august (begrenset romkapasitet). Arrangementet er gratis og inkluderer enkel lunsj! 

Lenke til påmeldingsskjema finner du her. Påmeldingsfrist 25. august 2022.