Fagdag om simulering

Onsdag 13. september 2023 kl. 09:00-15:00,
HelseCampus Stavanger (Professor Olav Hanssens vei 7a, bygg i2, 4021 Stavanger).

Målgruppen for fagdagen inkluderer helsepersonell i ulike deler av helsetjenesten, undervisere, forskere og andre med interesse for simulering.

Publisert Sist oppdatert
HCS
Foto: Bernt-Erik Rossavik

Bli med på fagdag om simulering den 13. september i lokalene til HelseCampus Stavanger! Dette arrangementet er en unik mulighet for helsepersonell, undervisere, forskere og andre til å få innsikt i og diskutere den stadig voksende betydningen av simulering innen helsefaglig utdanning, forskning og praksis.

Simulering er en metode som lar helsepersonell trene i realistiske og trygge omgivelser, som ligner på de utfordringene de møter i sin daglige praksis. Gjennom praktisk aktivitet og samspill får deltakerne muligheten til å lære og reflektere over både teoretisk og praktisk kunnskap. Denne fagdagen tar sikte på å fremme samarbeid innen utdanning og kvalitetsforbedring, noe som er essensielt for å styrke helsetjenesten.

Arrangementet vil bestå av engasjerende presentasjoner fra erfarne fagpersoner som jobber innenfor simulering i ulike kontekster. Du vil få høre om forskningen og praksisnære erfaringer knyttet til simulering. Dette er en unik anledning til å oppdatere deg på det siste innen feltet og dele kunnskap med likesinnede fagfolk.

Et av høydepunktene på fagdagen er paneldebatten om hvorvidt simulering kan erstatte deler av klinisk praksis. Dette er en viktig diskusjon som vil belyse både muligheter og utfordringer ved simulering. Du vil få høre ulike synspunkter fra en representativ gruppe fagpersoner, og det vil være rom for spørsmål og meningsutveksling.

Målgruppe

Målgruppen for fagdagen inkluderer helsepersonell i ulike deler av helsetjenesten, undervisere, forskere og andre med interesse for simulering. Dette arrangementet vil gi deg muligheten til å utvide ditt nettverk, dele erfaringer og bli inspirert av andres arbeid. Det er også en flott anledning til å bli oppdatert på hvordan simulering kan bidra til å forbedre helsefaglig utdanning og praksis.

Program:

9.00 – 9.10 – Velkommen

9.10 -11.30 Utdanning

 • ParaPeerSim - Paramedisinstudentene som fasilitatorer i simuleringsbasert læring - v/Nina Vatland, universitetslektor, studieprogramleder, Det helsevitenskapelige fakultet (HV), UiS
 • SimBegin for jordmorstudenter: Erfaringer med et nytt kurskonsept for å styrke studenters læring og øke simuleringsaktivitet - v/Natali Bore Økland, masterstudent, HV, UiS
 • Sykepleiestudenters læring av omsorg og etikk gjennom rollespill simulering - v/Turid Anita Jåstad, universitetslektor, HV, UiS
 • VR simulering for studenter i helse- og sosialfag: Forberedelse til profesjonell praksis - v/Silje Stangeland, postdoktor, VID

Pause 15 min

 • SimCamp 2023 – et internasjonalt intensivkurs – v/Anne Lene Høyvik, universitetslektor, UiS; Sissel Sørheim, universitetslektor, HV, UiS; Ingrid Tjoflåt, dosent, HV, UiS
 • Simulation-based education in Malawi – status and challenges – v/Gertrude Malawbu
 • Safety project – nytt simuleringskurs innen akuttmedisin - v/Thor Ole Gulsrud, prodekan forskning og innovasjon, HV, UiS

11.30 – 12.15 – Lunsj

12.15 – 15.00 Praksis

 • Å lære sammen – av det som går bra - v/Cecilie Haraldseid-Driftland, postdoktor, HV, UiS  
 • Simulering i kommunen, systematisk kompetanse, bedre samhandling, kvalitetsforbedring - v/Torunn Strømme, førsteamanuensis, HV, UiS; Heidi Synnøve Isberg, fagrådgiver og prosjektleder, USHT Rogaland; Anne Gjengedal Sunde, fagsykepleier, Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester
 • Simulering i hverdagen; muligheter, utfordringer – hva skal til for å få dette til?:
 • Simulering i psykisk helse - v/Jørgen Hustadnes Hagen, MAP konsulent/seniorfasilitator psykisk helse, Klinikk Psykisk Helsevern Voksne, Helse Stavanger HF
 • Fagdag for praksisveilederne med fokus på styring av veiledningskompetanse - v/Ellen Synnøve Strandberg, sykepleier, Stavanger universitetssjukehus
 • Tverrprofesjonell in-situ simulering for kritisk syk voksen team; hvorfor trengs dette- og hva er utfordringene? - v/Siri Lerstøl Olsen, PhD stipendiat, HV, SUS

Pause 15 min

 • Paneldebatt – Kan simulering erstatte deler av klinisk praksis? Muligheter og utfordringer. Panel: Pål Morten Mellemstrand-Paulsen, RegUt/RegSim koordinator, Helse Stavanger; Siri Lerstøl Olsen, PhD stipendiat, HV, UiS; Aina Lekens, universitetslektor/PhD kandidat, HV, UiS; Bodil Bø, førsteamanuensis, HV, UiS; Brynjar Foss, Educational Service Lead, Laerdal Medical Moderator: Eigil Kloster Osmundsen, rådgiver, HV, UiS
 • Oppsummering – v/Eldar Søreide, dekan, HV, UiS

Påmelding

Ikke gå glipp av denne spennende fagdagen om simulering! Registrer deg ved å trykke på lenken under for å sikre deg plass på arrangementet som vil gi deg ny innsikt, stimulere til refleksjon og bidra til en kontinuerlig forbedring av helsevesenet. Endelig program er klart innen utgangen av juni.

Meld deg på her (første mann til mølla, maks 100 deltakere)

Fagdagen er per nå fullsatt. Påmeldingen er fortsatt åpen. Vi har venteliste.

Vi ser frem til å ønske deg velkommen den 13. september!

Arrangør Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger, SAFER og USHT Rogaland