Skal forske på koblingen mellom universiteter og vertsbyene

Senter for innovasjonsforskning ved Handelshøgskolen UiS har nylig blitt tildelt et EU-prosjekt med fem andre europeiske universiteter. Sammen skal de prøve å forstå hvordan byer og deres universiteter kan samarbeide for å oppnå klimanøytralitet og bærekraftig vekst.

Publisert Sist oppdatert
 Bygninger på Ullandhaug
Kontorbygninger på Ullandhaug. Foto: Stavanger Business Region

Forskningsprosjektet «Smart and sustainable host universities» som går under akronymet SUNSET er et EU-finansiert PhD-nettverk som vil resultere i to nye stipendiater på senteret. Sammen med åtte andre PhD-kandidater skal disse to se nærmere på hvordan byer og deres universiteter kan omstille seg for fremtiden.

Ti stipendiater fordelt på tre forskningsområder


Gjennom et tverrfaglig opplæringsprogram har prosjektet som mål å utvikle eksperter som kan analysere og skape smarte byløsninger som fremmer inkludering, bærekraft og digital innovasjon.
Prosjektet fordyper seg i tre ulike forskningsprogram og vil gi ti PhD-kandidater muligheten til å gjennomføre studier av samarbeidet mellom universiteter og byer i flere regioner. Stipendiatene vil også få en solid forskerutdanning gjennom kurs og utveksling i prosjektet.

Samspill mellom by og universitet


PhD-kandidatene har vært sitt doktorgradsprosjekt som er fordelt mellom de tre ulike forskningsprogrammene. I det første programmet skal tre kandidater utvikle nye metoder for universiteter som urbane innovasjonsaktører. Det andre forskningsprogrammet tar for seg hvordan universitetets campus kan være et levende laboratorium for den grønne og den digitale omstillingen. Mens det tredje forskningsprogrammet undersøker hvordan beslutningsprosesser bør utformes i fremtidens byer ved å ta for seg nye samarbeidssystemer og strategier for inkludering og mangfold.

Lærer av hverandre


Universitetet i Stavanger har fått med seg to regionale aktører på prosjektet i form av Nordic Edge og Stavanger kommune. Dette samarbeidet vil kunne føre til at Stavanger-regionen stiller bedre rustet til å håndtere morgendagens utfordringer, og gjennom PhD-nettverket vil muligheten for sammenligning og felles læring være enormt viktig i møte med den grønne og digitale omstillingen.
SUNSET-prosjektet har mottatt finansiering fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions. De fem andre europeiske universitetene som deltar er: KU Leuven, Aalto universitetet, Universitetet i Helsinki, Utrecht Universitetet og Universitetet i Tartu.

For mer informasjon kan du ta en kikk på prosjektets egne nettsider.