Aller første artikkel publisert på KSUs nye, digitale forskningsstidsskrift

Nordic Journal of Systematic Reviews in Education (NJSRE) har kommet med sin første publisering.

Publisert Sist oppdatert

Skjermbilde av NOASP, KSUs nye tidsskrift
Skjermbilde av frontsiden til NJSRE (Nordic Journal of Systematic Reviews in Education), som ble startet opp tidligere i høst.

Høsten 2022 ble tidsskriftet Nordic Journal of Systematic Reviews in Education (NJSRE) etablert. Nå er første artikkel publisert - «Improving Attendance and Enrolment at School for Children Living in Poverty».

Denne systematiske kunnskapsoversikten er utført av Stephen Gorard, Beng Huat See, Nadia Siddiqui, Nada El Soufi, Loraine Hitt og Binwei Lu fra Durham universitet i England.

En milepæl for feltet

– En gledens dag og en viktig milepæl, sier Elaine Munthe, sjefredaktør for det nye tidsskriftet, og til daglig professor og senterleder ved KSU.

Nordic Journal of Systematic Reviews in Education skal publisere kunnskapsoversikter av høy kvalitet for hele utdanningssektoren.  Det er mulig å publisere på skandinaviske språk og på engelsk.

– Det er litt stas at den aller første artikkelen tar opp et globalt spørsmål, selv om tidsskriftet har «nordisk» i tittelen. Det viser at vi vil favne bredt og være relevante for mange. Vårt mål er at dette bare er den første i en lang rekke artikler av høy kvalitet som mange i Norge og utenfor landets grenser vil oppleve som nyttige og viktige, sier Munthe.

Med seg i redaktørkollegiet har hun Serap Keles, professor ved KSU og UiS, og Torstein Låg, ph.d. og førstebibliotekar ved UiT Norges arktiske universitet. I tillegg er det et redaksjonsråd som består av forskere fra mange land.

Litt stas at den aller første artikkelen tar opp et globalt spørsmål, selv om tidsskriftet har «nordisk» i tittelen.

Elaine Munthe , sjefredaktør for Nordic Journal of Systematic Reviews in Education

Tidsskriftet er et samarbeid med Cappelen Damm Akademisk. NJSRE er helt åpen for alle som vil lese artikler, og det koster heller ikke noe å bli publisert i tidsskriftet. Artikler som sendes inn, blir vurdert av minst to fagfeller.

Hvordan gjøre skolegang mulig

I «Improving Attendance and Enrolment at School for Children Living in Poverty» har forskerne fra Durham University gjort en systematisk gjennomgang av 73 studier.

Målet var identifisere lovende intervensjoner som kan øke hyppigheten av barn som starter og blir værende i skolen, spesielt i land der skolegang ikke er obligatorisk.

Kunnskapsoversikten viser at det å tilby enkel tilgang til skoler, gjøre skolegang gratis og oppmuntre til oppmøte eller påmelding med kontanttilbud er de mest lovende tiltakene.

Tekst: Leif Tore Sædberg, KSU