Hvordan kan skolen hjelpe elever som har lite av både leseferdigheter og leselyst?

Ifølge ny forskning har tiltak som skal motivere til lesing og styrke leseferdighetene positiv effekt på elevers leseutvikling.

Published Sist oppdatert

Elever som strever med lesingen blir ofte demotiverte, noe som igjen fører til dårligere leseferdigheter og lite leselyst. Hvordan kan skolen hjelpe dem? Ifølge denne kunnskapsoversikten har tiltak som skal motivere til lesing og styrke leseferdighetene positiv effekt på elevers leseutvikling.

«Metaanalysen av studiene viser, til tross for variasjon i effektstørrelser, at tiltakene generelt hadde en positiv innvirkning på elevenes leseferdigheter og lesemotivasjon. Hva gjelder leseferdigheter, viser metaanalysen at tiltakene hadde moderat, men positiv og signifikant innvirkning på leseforståelse, leseflyt og ordlesing,» ifølge forskningsnotatet, som er en popularisering av den systematiske kunnskapsoversikten.

Les mer her:

Sammenhenger mellom motiverende leseopplæring og elevers leseferdigheter og leselyst | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Relaterte artikler