Hvordan lærer lærere etter at utdannelsen er unnagjort?

Både formell etterutdanning og uformell læring medfører at dagens lærere er i stadig utvikling også etter at de er ferdig utdannet. Her får du vite mer om forskning på den utilsiktede, tilfeldige eller ubevisste læringen som skjer blant lærere i dagens utdanningssystemer.

Published Endret

Lunsj på Arkeologisk museum

Både formell etterutdanning og uformell læring medfører at dagens lærere er i stadig utvikling også etter at de er ferdig utdannet. (Illustrasjonsfoto)

Forskningen på læreres uformelle læring og utvikling har skutt fart de siste to tiårene, men ennå er ikke forskningen enige om definisjonen av begrepet «uformell læring» eller hvilke metoder som best egner seg til å undersøke og fange opp hva slik uformell læring innebærer og hvor, hvorfor og når den skjer.

Tidligere forskning på temaet forstår «uformell læring» blant annet som tilfeldig, spontan, indirekte eller selvstyrt, og den forklarer innholdet i uformell læring som blant annet refleksjon, prøv-og-feil eller forespørsel om tilbakemeldinger. Slike avvik mellom definisjoner og forståelser av denne praksisen gjør det vanskelig for forskningsfeltet å operasjonalisere begrepet «uformell læring».

Dette forskningsnotatet ser nærmere på forskning på den utilsiktede, tilfeldige eller ubevisste læringen som skjer blant lærere i dagens utdanningssystemer.