Innovasjonspris for verktøy som skal bedre klassemiljø

Verktøyet skal gi skoler viktig kunnskap om ensomhet, vennskap, uro og inkludering i klassen. For dette er Læringsmiljøsenteret ved UiS tildelt SR-Banks innovasjonspris for 2022.

Published Sist oppdatert
To kvinner og en mann holder diplom og bukett
Solveig Iren Roth (t.v.) og Ann Kristin Kolstø-Johansen mottok SR-Banks innovasjonspris for 2022 på vegne av Læringsmiljøsenteret ved UiS. Prisen ble delt ut av Vidar Aksland, direktør i SR-Bank. Foto: Sondre Vestheim.

Senteret har gjennom mange år bygget opp et meget anerkjent forskningsmiljø innen læringsmiljø i skoler og barnehage, og har også utviklet programvare som brukes i skoler over hele landet. 

De har blant annet utviklet plattformen Spekter Digital som er et ikke-anonymt verktøy for lærere, for å kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Rundt 1000 skoler og 172 kommuner abonnerer på ordningen. Læringsmiljøsenteret har også utviklet digitale samtalekort med tematikk knyttet til oppfølging av elever etter mobbing. Dette er gjort i samarbeid med selskapet Fuelbox.  

Juryen har også lagt vekt på at Læringsmiljøsenteret har inngått lisensavtaler med Viedu, en stor nasjonal programvareleverandør. Avtalen gjør at Læringsmiljøsenteret får økonomisk handlingsrom til å videreutvikle Spekter Digital i samarbeid med Viedu, slik at det som tilbys skolene alltid er av best mulig faglig kvalitet. Avtalen er inngått med hjelp fra Validé, som bidrar til å flytte forskning ut i næringslivet

Hjelper barn å fortelle

Seniorrådgiver Ann Kristin Kolstø-Johansen og avdelingsleder Solveig Iren Roth mottok prisen på vegne av Læringsmiljøsenteret. De forklarer at det kan være vanskelig for barn å fortelle om det som skjer i klasserommet og i skolegården. Samtidig er dette viktig kunnskap for skolene.

– Det er her verktøy som Spekter Digital kan bidra, til å følge med på læringsmiljøet i en klasse eller til å undersøke nærmere ved konkret mistanke om at noen elever ikke har det trygt på skolen. Spekter Digital kan gi skolene kunnskap om ensomhet, vennskap, uro og inkludering i klassen, altså mange ting som er viktig i et klassemiljø, forklarer Kolstø-Johansen.

Viktig med innovasjon også innen oppvekst og utdanning

Prisvinneren setter stor pris på anerkjennelsen og opplever nå at det er verdt å tenke innovasjon også innen oppvekst- og utdanningssektoren.

– Altfor mange barn og ungdommer mistrives på skolen. Derfor er det viktig at vi har gode innfallsvinkler og verktøy som kan hjelpe de ansatte til å jobbe med læringsmiljøet på best mulig måte, sier Roth.

SR-Banks innovasjonspris

Årets utdeling av Sparebank 1 SR-bank sin innovasjonspris er den 15. i rekken. Prisen er en ærespris til ansatte ved UiS eller NORCE Stavanger som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for har utmerket seg med fremragende bidrag til verdiskaping gjennom forskningsbasert innovasjon og/eller kommersialisering av forskning.

Prisen ble delt ut av Vidar Aksland, direktør i SR-Bank, under universitetets årsfest 27. oktober 2023. Prisen består av 50.000 kroner og et diplom.

Juryen har bestått:

  • Marte Solheim, prorektor for innovasjon og samfunn ved Universitetet i Stavanger
  • Vidar Aksland, direktør i SR-Bank 
  • Ingvild Meland, direktør i Nysnø
  • Kari Holmefjord Vervik, direktør i Innovasjon Norge Rogaland
  • Steinar Jørgensen, direktør i NORCE Innovation
  • Sekretær for juryen har vært innovasjonsdirektør Troels Jacobsen ved UiS

Tekst: Benedicte Pentz
Foto: Sondre Vestheim

Se tidligere vinnere av SR-Banks innovasjonspris