LHBTQ-ungdommer risikerer trakassering i skolen

Å identifisere seg som lesbisk, homofil, bifil, transkjønnet og/eller queer er i seg selv tilstrekkelig for å bli utsatt for negative holdninger og handlinger i skolen.

Published Endret

Ungdommer holder regnbueflagg

Flere studier har tidligere vist at ungdommer som identifiserer seg som lesbiske, homofile, bifile, transkjønnede og/eller queer, såkalte LHBTQ-ungdommer, opplever negative holdninger, avvisning, isolasjon og fiendtlighet fra sine medelever. 

I dette forskningsnotatet beskrives en systematisk forskningsoversikt som tar for seg såkalt «offergjøring» av LHBTQ-ungdommer i skolen. Offergjøring i skolen kan omfatte fysiske og seksuelle overgrep, trusler, tyveri, mobbing og andre former for trakassering som skjer på skolens område.

Kunnskapsoversikten har samlet og analysert den litteraturen på temaet for å kunne forstå under hvilke vilkår LHBTQ-elever er mest sårbare, slik at man gjennom retningslinjer og i praksis bedre kan bidra til å trygge deres skolehverdag.

Totalt ble 55 studier inkludert i metaanalysen. Studiene kom fra seks ulike land: USA, Canada, Belgia, Guam, Nord-Irland og Nederland. Overvekten av studiene kommer fra USA.  

Les hele forskningsnotatet her.