Unik tekstsamling lanseres ved UiS

En unik tekstsamling med engelske tekster fra middelalderen lanseres fredag 25. april på hjemmesiden til Universitetet i Stavanger. Ti års arbeid ligger bak.

Publisert Sist oppdatert
Her ser vi handskrivne tekstar frå sein mellomalder. Foto: Kjetil V. Thengs

Denne artikkelen ble første gong publisert i 2017

– Det finnes andre slike tekstsamlinger, men dette er den eneste samlingen der tekstene er transkribert direkte fra håndskrift og gjengir så nøyaktig som mulig de originale språklige formuleringene. Tidligere tekstsamlinger er for det meste basert på trykte utgaver som er redigert og ofte normalisert, sier førsteamanuensis Merja Stenroos ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

– Denne første etappen med å få transkribert og samlet disse middelaldertekstene tok ti år. Nå skal vi begynne på etappe nummer to, som er å gjøre en helhetlig beskrivelse av det middelalderengelske språket, samtidig som vi fortsetter å bygge opp tekstsamlingen videre, sier Stenroos.

Stenroos er prosjektleder for forskningsgruppa for middelalderengelsk ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS. Hun har sammen med postdoktor Martti Mäkinen og to stipendiater, Vibeke Jensen Bratland og Hildegunn Støle, samt forskningsassistent Nedelina Vasileva Naydenova, de siste årene jobbet fram den unike tekstsamlingen som til slutt skal telle opp mot 1000 tekster.

Prosjektet fikk i 2006 6,1 millioner kroner fra Norges forskningsråd, blant annet for å lage dette tekstkorpuset, og prosjektet teller også tre masterstudenter, alle knyttet til masterstudiet i lesevitenskap ved IKS.

Tekstkorpuset skal i framtiden være objektet for forskning på middelalderengelsk, og arkivet vil fra den 25. april være tilgjengelig på internett for alle som ønsker å forske på tekstene.

Nye forskningsmuligheter
Tekstsamlingen inneholder litterære tekster, inkludert romanser, drama og diktverk, juridiske dokumenter, religiøse, medisinske og astrologiske tekster, til og med kokebøker.

Fordi omfanget på tekstsamlingen er så stor, kan forskere nå for første gang analysere middelalderspråket kvantitativt.

– Med denne store tekstsamlingen kan vi se på variasjonen når det gjelder sjanger, tematikk og bruk av forskjellige håndskriftstyper. Tekstene vil gi et mer detaljert bilde av språket i middelalderen enn det som har eksistert til nå. Vi vil for eksempel kunne se på de sosiale variasjonene, og vi kan få kunnskap om andre dimensjoner enn bare de geografiske dimensjonene, som det i stor grad har blitt forsket på tidligere når det gjelder middelalderengelsk, sier Stenroos.

– Vi skal sette språket inn i en kulturell sammenheng og se på språkets sosiolingvistiske side. Vi kommer til å se på konteksten språket opptrer i, og skal finne ut mer om hvem som skrev disse tekstene, og hvem som leste dem, og hvordan de ble brukt i sin samtid.

Forskningsgruppa håper også å finne ny kunnskap om nordiske språkinnslag i middelalderengelsk. En betydelig del av arbeidet har fokus på de nordlige dialektene, som er sterkt preget av språkkontakt med skandinaviske språk.

– Det er like naturlig for oss i Stavanger å studere middelalderengelsk som det er for engelske forskere. Ingen av oss taler dette språket som morsmål uansett, sier Stenroos.

Komplisert materiale
Ikke siden 1925 har noen gjort en utførlig beskrivelse av middelengelsk språk, da i uavsluttet form. Det middelengelske materialet er unikt i sin bredde og språklige variasjon, men dette gjør det også til et veldig komplisert materiale.

Stenroos påpeker at det omfattende transkriberingsarbeidet har blitt mulig takket være ny digital teknologi og nyere forskningsmetoder.
– Vi har større forutsetninger til å håndtere materialet nå enn hva forskerne hadde i 1925.

Forskningen innen middelalderengelsk har de senere årene fått økte midler og blitt mer aktuelt. Nå som tekstene blir lettere tilgjengelig, vil også forskningsaktiviteten øke. Stenroos og forskerne ved UiS har samarbeidet med en forsker fra Universitetet i Glasgow og en fra Universitetet i Oxford om tekstsamlingen.

Lanseringen av tekstkorpuset skjer fredag 25. april. Forskningsgruppa har i den anledning invitert norske og internasjonale forskere til et symposium i Hulda Garborgs hus fredag 25. og lørdag 26. april.

Les mer om middelalderengelsk-prosjektet.

Tekst: Karen Anne Okstad