Hopp til hovedinnhold

Cellebiologi BIO100

Undervisningen i cellebiologi vil behandle det molekylære grunnlaget for cellens struktur og organisering. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap og forståelse for cellebiologi. Viktige tema i cellebiologi er:

- Struktur og funksjon til biomolekyler

- Cellers oppbygning med hovedvekt på eukaryote celler

- Funksjonen til ulike cellestrukturer

- Struktur og funksjon til biologiske membraner

- Metabolisme og fotosyntese

- Hvordan celler kommuniserer

- Kontroll av celledeling, cellesyklus og celledød

- Transkripsjon og proteinsyntese (translasjon)

- Immunceller

- Cellekulturteknikker


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BIO100

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
Etter utført kurs skal studentene kunne:
  • beskrive oppbyggingen av forkjellige celletyper
  • ha en forståelse for hvordan gener er utrykt
  • beskrive hvordan celler deler seg og kommuniserer
  • ha en forståelse av forskjellige cellebiologiske teknikker
Innhold
Første del av kurset gir en innføring i oppbygging av prokaryote og eukaryote celler, hvordan DNA og kromosomer er bygget opp, genuttrykking, og hvordan celler deler seg og kommuniserer. Videre omfatter kurset utvalgte spesialområder av cellebiologien: organelle- utvikling og deling, metabolsk kompartmentering i cellen, circadiske rytmer og kontroll av cellefunksjoner, celleproliferering eksemplifisert med pollenspiring, peroxisomers funksjon i ulike celletyper, DNA-reparasjon.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Hanne Røland Hagland
Faglærer: Abdelnour Alhourani
Faglærer: Astrid Elisabeth Mork-Jansson
Faglærer: Astrid Elisabeth Mork-Jansson
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Faglærer: Daniela Maria Pampanin
Faglærer: Mark van der Giezen
Emneansvarlig: Astrid Elisabeth Mork-Jansson
Faglærer: Lutz Andreas Eichacker
Ansvarlig laboratorieøvelser: Hanne Røland Hagland
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Faglærer: Hanne Røland Hagland
Faglærer: Cathrine Lillo
Arbeidsformer
4 timer forelesning per uke.
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Matematikk og fysikk - bachelorstudium Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Cellebiologi (BBI120) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto