Hopp til hovedinnhold

Biokjemi BIO200

Faget omhandler kjemien som foregår inni en organisme som oss. Strukturen og funksjonen av komponenter, interaksjonen dem imellom og de ulike kjemiske reaksjonene som holder en celle i live blir beskrevet. De ulike eksperimentelle verktøy som kan brukes for å visualisere livets kjemi blir presentert og forklart. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BIO200

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
Studenten skal kunne strukturen og funksjonen av komponenter som finnes inne i og som samhandler i en celle. Dette inkluderer kunnskap om vann, aminosyrer, proteiner (inkludert deres enzymatiske funksjon), membraner, nukleinsyrer og karbohydrater. Dette omfatter også nukleinsyre-, protein-, nitrogen-, lipid- samt fotosyntetisk- og respiratorisk metabolisme. Studenten skal ha en forståelse for hvilke metoder som brukes i biokjemi og hvordan biokjemisk kunnskap kan brukes i bioteknologi. 
Innhold
Forelesningene omhandler vannets og buffernes rolle i en organisme og en celle. Oppbygningen og biosyntese av proteiner, samt nitrogenmetabolisme og strukturelle og funksjonelle egenskapene til proteiner blir presentert. Cellens kompartmentalisering, den spesielle strukturen og funksjonen til membranen i forhold til cellens metabolisme, energi, transport og signaloverføring blir forklart. Fotosyntese og respirasjon blir gjennomgått samt glykolysen, glukogenesen, glykogen- og sitronsyremetabolinsmen. Forelesningene dekker også grunnleggende metoder brukt i karakteriseringen av cellens kjemiske reaksjoner samt andre bioteknologiske teknikker brukt i dag. 
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
KJE150 Generell kjemi, KJE200 Organisk kjemi 1
Eksamen / vurdering

3 hjemmeeksamener og en skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1 1/10 A - F
Hjemmeeksamen 2 2/10 A - F
Hjemmeeksamen 3 3/10 A - F
Skriftlig eksamen 4/10 A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Emnet har løpende vurdering med tre deleksamener som vektes 10%, 20% og 30%. Alle hjelpemidler er tillatt. Det gis en avsluttende eksamen som vektes 40%. Ingen hjelpemidler tillates. Alle vurderingsdeler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.Det er gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for de tre deleksamene. Studenter som ønsker å ta disse vurderingsdelene på nytt, må eventuelt gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ann Kristin Vatland
Faglærer: Jason Tyler Magnuson
Faglærer: Ann Kristin Vatland
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Faglærer: Daniela Maria Pampanin
Faglærer: Lutz Andreas Eichacker
Faglærer: Cathrine Lillo
Arbeidsformer
4 timer forelesning per uke i ca 14 uker.
Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme Environmental Monitoring and Nature Management in the Northern Oil and Gas Producing Regions Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Biokjemi (BBI150) 10
Biokjemi (BIK110) 10
Biokjemi og bioteknologi (BIK110) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto