Hopp til hovedinnhold

Byggematerialer BYG150

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende forståelse av bygningsfysikk og bruk av materialer i bygninger


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYG150

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende forståelse og kunnskap av bruk av materialer i bygninger.
Innhold

Materialer som inngår som bærende deler av konstruksjoner i Bygg og Anlegg. Aktuelle

materialer kan være: betong, stål, aluminium, trematerialer, tegl, stein, asfalt.

Spesielt for betong ses på proporsjonering, delmaterialer, fremstilling, forhold ved herding og konsekvens for egenskaper til den ferdige betongen.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer A - F

Obligatoriske labøvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Labøvinger harobligatorisk deltagelse og inkluderer rapporter som må være godkjent før adgang til eksamen

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringer/øvinger som må være godkjent før adgang til eksamen
Alle obligatoriske labøvinger, totalt 2, må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Labøvinger har obligatorisk deltagelse og inkluderer rapporter som må godkjennes. 
Fagperson(er)
Faglærer: Yanyan Sha
Emneansvarlig: Yanyan Sha
Emneansvarlig: Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Studieprogramleder: Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Ansvarlig laboratorieøvelser: Samdar Kakay
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
I gjennomsnitt 4 timer forelesninger og øvinger pr uke. Obligatoriske labøvinger og obligatorisk innlevering av rapporter.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Byggematerialer og geoteknikk (BYG102) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto