Hopp til hovedinnhold

Stålkonstruksjoner BYG200

Kurset gir en Introduksjon til egenskaper av stål, oppførsel av stålkonstruksjoner, tilsvarende brudd / svikt scenarier og konstruksjonsfilosofi. Kurset gir i hovedsak en grunnleggende forståelse av til å konstruere prinsipper av stålelementer i bruk-, brudd- og utmattingsgrensetilstand alt etter Eurocode og Norsk standard. Kurset tar også for seg noen casestudier.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYG200

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Etter kurset skal studentene være i stand til å konstruere stålelementer i strekk, trykk, bøyning, aksielt belastede elementer utsatt for bøyning og torsjon i bruk-, brudd- og utmattingsgrensetilstand. Studentene skal være i stand til å gjenkjenne bruddmodeller, som skyldes skader, erosjon eller utmatting, samt kunne vedlikeholde og utbedre skadede stål elementer.
Innhold
Introduksjon til stålkonstruksjoner; Egenskaper og oppførsel av konstruksjonsstål. Konstruksjonsfilosofi og norske standarder; anvendelser. elastisk og plastisk design. Normal krefter, moment, skjær og vipping. Konstruksjoner utsatt for kombinasjon av krefter. Torsjon, tynnveggede konstruksjoner og knutepunkt i bruks-, brudd- og utmattingsgrensetilstand. Alt etter norsk standard. Introduksjon til NORSOK og regler for bærende konstruksjoner til havs. Introduksjon til andre metalliske materialer for bærende konstruksjoner, f.eks. aluminium
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F 1)

1) Alle kalkulatorer, Norsk Standard NS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA:2015, Norsk Standard NS-1993-1-8: 2005+NA:2009, Norsk Standard NS-EN 1993-1-5:2006+NA:2009, Norsk Standard NS-EN 1993-1-9:2005+NA:2010, Steel Profile and Formula book “Stålkonstrukjoner”, Maximum 10 pages (A4 size) of own handwritten notes

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Øvinger
75% av de obligatoriske regneøvingene (totalt 8) må være godkjente for å gå opp til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Ansvarlig laboratorieøvelser: Jarle Berge
Ansvarlig laboratorieøvelser: Samdar Kakay
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
6 timer forelesninger og 2 timer regneøvinger per uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Marin- og undervannsteknologi - femårig master Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Stålkonstruksjoner 1 (BIB520) 5
Stålkonstruksjoner 2 (BIB510) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto