Stålkonstruksjoner (BYG200)

Kurset gir en Introduksjon til egenskaper av stål, oppførsel av stålkonstruksjoner, tilsvarende brudd / svikt scenarier og konstruksjonsfilosofi. Kurset gir i hovedsak en grunnleggende forståelse av til å konstruere prinsipper av stålelementer i bruk- og bruddgrensetilstand alt etter Eurocode og Norsk standard. Kurset gir agså en introduksjon til dataverktøy for dimensjonering av konstruksjoner ved hjelp av få case-studie. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BYG200

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Introduksjon til stålkonstruksjoner; Egenskaper og oppførsel av konstruksjonsstål. Konstruksjonsfilosofi og norske standarder; anvendelser. elastisk og plastisk design. Normal krefter, moment, skjær og vipping. Konstruksjoner utsatt for kombinasjon av krefter. Torsjon, tynnveggede konstruksjoner og knutepunkt i bruks- og bruddgrensetilstand. Alt etter norsk standard. Introduksjon til elementmetode og relevante dataverktøy. 

Læringsutbytte

Etter kurset skal studentene være i stand til å konstruere stålelementer i strekk, trykk, bøyning, aksielt belastede elementer utsatt for bøyning og torsjon i bruk- og bruddgrensetilstand. Studentene skal være i stand til å gjenkjenne bruddmodeller, som skyldes skader, erosjon eller utmatting, samt kunne vedlikeholde og utbedre skadede stålelementer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Alle kalkulatorer, Norsk Standard NS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA:2015, Norsk Standard NS-1993-1-8: 2005+NA:2009, Alle sammendrag utdelt i forelesninger, Steel Profile and Formula book “Stålkonstrukjoner”, Maximum 10 pages (A4 size) of own handwritten

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger
5 av de totalt av 7 obligatoriske regneøvingene må være godkjente for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Jarle Berge

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og 2 timer regneøvinger per uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Stålkonstruksjoner 1 (BIB520_1) 5
Stålkonstruksjoner 2 (BIB510_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto