Hopp til hovedinnhold

Konstruksjonsmekanikk 2 BYG205

Faget skal gi innføring i metoder for analyse av statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner og konstruksjoner med ikke-lineær oppførsel. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYG205

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Faget skal gi innføring i metoder for analyse av statisk ubestemte konstruksjoner og innføring i plastisitetsteori. Etter endt emne skal studenten:
  • ha grunnleggende forståelse for lineære og ikke-lineære konstruksjonsanalyser
  • kunne beregne, tegne opp og bruke influenslinjer for statisk bestemte konstruksjoner
  • kunne beregne deformasjoner i statisk bestemte konstruksjoner ved bruk av enhetslastmetode
  • kunne beregne krefter i statisk ubestemte fagverk, bjelker og rammer pga. ytre laster og temperaturvirkning ved bruk av enhetslastmetode
  • kunne beregne krefter i statisk ubestemte bjelker og rammer ved bruk av Crossmetode
  • ha grunnleggende forståelse av plastisk bruddkapasitet og bruddmekanismer i fagverk, bjelker og rammer
Innhold
Influenslinjer. Virtuelle krefters prinsipp. Enhetslastmetoden. Forskyvningsberegning for statisk bestemte konstruksjoner basert på virtuelle krefters prinsipp. Spenningsresultanter i statisk ubestemte fagverk, bjelker og rammer på grunn av punktlast, fordelt last, temperaturvirkning og opplagersetning. Crossmetoden for uforskyvelige plankonstruksjoner. Innledning til plastisitetsteori.
Forkunnskapkrav
BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Alle bortsett fra bruk av egen pc.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
5 av 6 innleveringer
5 av totalt 6 av de obligatoriske øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Yanyan Sha
Faglærer: Yanyan Sha
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
6 timer forelesninger og øvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Konstruksjonsmekanikk 2 (BIB150) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto