Hopp til hovedinnhold

Konstruksjonslære BYG280

Emnet skal gi en innføring i prosjektering av byggkonstruksjoner, med hovedvekt på bæresystem og dimensjonerende laster.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYG280

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal studenten være fortrolig med de mest benyttede bygningskonstruksjonene og beregningsforutsetninger knyttet til disse. Studenten skal:
  • kjenne kravene knyttet til konstruksjoners pålitelighet, funksjon og levedyktighet
  • være i stand til å beregne ulike typer laster og lastkombinasjoner
  • kunne dimensjonere bygningskonstruksjoner i tre og betong, samt fundamenter
  • kunne utforme bygningsdetaljer.
Innhold
Konstruksjoners pålitelighet. Lasttyper og lastkoeffisienter. Naturlaster: snø- og vindlast. Jordtrykk. Beregning av trekonstruksjoner. Bære- og avstivningssystem. Bygging med prefabrikerte elementer. Skivevirkning i elementbygg, stedstøpte betongbygg og lette bygg med korrugerte stålplater og trebaserte plater. Vindfagverk. Beregning av stedstøpte bygningsdeler som for eksempel flatedekker, frittbærende vegger, trapper. Konstruksjonsdetaljer. Ulykkesgrensetilstand og brannprosjektering. Fundament på løsmasse, setninger og frostsikring. Fuger i bygninger. Grunnmurer. Spesielle fundamenteringsproblem. Peler og pilarer. Bærende murverk. Seismisk dimensjonering.
Forkunnskapkrav
BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1, BYG205 Konstruksjonsmekanikk 2, BYG210 Bygningsfysikk og husbygg, BYG220 Betongkonstruksjoner
Anbefalte forkunnskaper
BYG200 Stålkonstruksjoner
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Alle bortsett fra bruk av egen pc.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Godkjent 6 av 8 regneøvelser
6 av 8 obligatoriske regneøvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Mudiyan Nirosha Damayanthi Adasooriya
Arbeidsformer
8 timer forelesning og regneøvinger pr. uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Konstruksjonslære (BIB310) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto