Hopp til hovedinnhold

Trekonstruksjoner BYG310

Emnet gir kunnskap om typiske konstruksjonselementer og -systemer for bygninger, med fokus på trekonstruksjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYG310

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Gjennom emnet vil studentene få generell kompetanse i dimensjonering av konstruksjoner for standard bygg med bakgrunn i, og grunnlag av dimensjoneringsregler. De vil få kunnskap om bærende konstruksjonssystemer i tre, inkludert forbindelser. Studentene vil kunne verifisere trekonstruksjoner med hensyn til Europeisk regelverk (Eurokode 5).
Innhold
Konstruksjonssystemer for bygninger. Avansert kunnskap om tremateriale og trebaserte materialer (massivt tømmer, CLT (krysslaminert tre), DLT/NLT, LVL (laminer trefinér), osv.). Dimensjonering av trekonstruksjoner. Utforming av forbindelser. Introduksjon til europeiske regelverk for trekonstruksjoner, Eurokode 5. Limtre og bue konstruksjoner. Stabilitets- og avstivningssystemer. Grunnleggende krav til SLS og ULS.
Forkunnskapkrav
BYG150 Byggematerialer
Anbefalte forkunnskaper
BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F

Vurderingen i emnet består av et prosjektarbeid i grupper og en individuell skriftlig eksamen. Prosjektoppgaven vil kunne bestå av flere deloppgaver. Prosjektoppgaven teller 30 % og den skriftlige eksamenen teller 70% av karakteren.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringer/øvinger som må være godkjent før adgang til eksamen
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Guillermo Rojas Orts
Emneansvarlig: Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Ansvarlig laboratorieøvelser: Andreas Skaare
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
4 timer tilrettelagt undervisning pr. uke: 3 timer forelesning + 1 timer veiledning.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Bygningsfysikk (BYG235) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto