Trekonstruksjoner (BYG310)

Emnet gir kunnskap om typiske konstruksjonselementer og -systemer for bygninger, med fokus på trekonstruksjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BYG310

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Konstruksjonssystemer for bygninger. Avansert kunnskap om tremateriale og trebaserte materialer (massivt tømmer, CLT (krysslaminert tre), DLT/NLT, LVL (laminer trefinér), osv.). Dimensjonering av trekonstruksjoner. Utforming av forbindelser. Introduksjon til europeiske regelverk for trekonstruksjoner, Eurokode 5. Limtre og bue konstruksjoner. Stabilitets- og avstivningssystemer. Grunnleggende krav til SLS og ULS.

Læringsutbytte

Gjennom emnet vil studentene få generell kompetanse i dimensjonering av konstruksjoner for standard bygg og bru med bakgrunn i, og grunnlag av dimensjoneringsregler. De vil få kunnskap om bærende konstruksjonssystemer i tre, inkludert forbindelser. Studentene vil kunne verifisere trekonstruksjoner med hensyn til Europeisk regelverk (Eurokode 5).

Forkunnskapskrav

BYG150 Byggematerialer

Anbefalte forkunnskaper

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Eksamen / vurdering

Prosjektarbeid i grupper og individuell skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid i grupper 3/10 Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 7/10 4 Timer Bokstavkarakterer

Prosjektoppgaven vil kunne bestå av flere deloppgaver.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer/øvinger som må være godkjent før adgang til eksamen

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Guillermo Rojas Orts

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Andreas Skaare

Arbeidsformer

4 timer tilrettelagt undervisning pr. uke: 3 timer forelesning + 1 timer veiledning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bygningsfysikk og husbygg (BYG210_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto