Webprogrammering (DAT310)

Kurset introduserer de grunnleggende konseptene til World Wide Web, og de prinsipper og verktøy som brukes til å utvikle webapplikasjoner. Gjennom oppgaver fordelt over semesteret utvikler studentene en fullskala webapplikasjon.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

DAT310

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Kurset fokuserer på de tekniske ferdighetene og designprinsipper som kreves for å utvikle interaktive webapplikasjoner. Studentene vil lære hvordan webtjenere, nettlesere, klientside-skript, og tjenerside-skript samhandler for å produsere det folk møter når de får tilgang til Web. Inntrykket folk får av applikasjonen skal være uavhengig av hvilke nettlesere som brukes.

Spesielt dekker emnet følgende:

 • Hvordan lage, strukturere og sette opp websider ved hjelp av HTML og CSS.
 • Benytte hendelsesorientert programmering i Javascript til å utvikle dynamisk websider.
 • Hvordan sette opp en lokal webserver og utviklingsmiljø.
 • Tjenerside-programmering i Python.
 • Oppkobling mot en SQL database og manipulering av data i databasen. 
 • Dynamisk visning av innhold ved hjelp av AJAX.
 • Utvikling av single-page applications.
 • Bruke ulike rammeverk og biblioteker for webutvikling.
 • Vurdere sikkerhet, skalerbarhet og støtte i ulike nettlesere.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Klient-tjener kommunikasjon på Web, W3C standarder, mark-up språk, klient-side skripting, server-side programmering, tilgang og manipulering av data.

Ferdigheter:

 • Forstå krav og begrensninger for web-baserte applikasjoner.
 • Design og implementering av klient-tjener webapplikasjoner.
 • Sett opp og teste applikasjoner i lokalt utviklingsmiljø.

Generell kompetanse:

 • Design av interaktive systemer som gir brukerne en positiv opplevelse.

Forkunnskapskrav

DAT120 Grunnleggende programmering

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid 1/1 Bokstavkarakterer

Vurderingen i faget er et prosjektarbeid, der studentene skal implementere en egen fullstendig web-applikasjon. Prosjektet gjøres i grupper på maks 2 studenter.Studentene må levere en skisse av applikasjonen tidlig i prosjektperioden, som inngår i karaktersettingen. Prosjektet leveres som kode med dokumentasjon. I tillegg må studentene gi en muntlig presentasjon av prosjektet.Dersom studenten ikke består prosjektet, må dette gjøres om igjen neste gang emnet undervises.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav

8 øvinger, hvor minst 6 må være godkjent.

For å kunne levere prosjektoppgaven må obligatoriske arbeidskrav være godkjent av faglærer.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tom Ryen

Studiekoordinator:

Sheryl Josdal

Arbeidsformer

6 timer forelesning/laboratorieøvinger pr. uke. Prosjektarbeid i grupper. Prosjektet har en varighet på 8 uker.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Webprogrammering (BID250_1) 5
Interaksjondesign (BID180_2) 5
Menneske og maskin (BID180_1) 5
Menneske - maskin (TE0308_1) 5
Menneske - maskin (TE0308_A) 5

Åpent for

Datateknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto