Hopp til hovedinnhold

Praktisk robotteknikk ELE610

Emnet er delt i to likeverdige deler: Bildefangst med bildebehandling i Python og RobotStudio for styring av ABB-roboter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

ELE610

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi

Læringsutbytte
Etter å ha tatt dette emnet skal studentene: 1) Kunne klargjøre (kalibrere) og bruke et enkelt kamera og et "industri"-kamera kamera for å ta bilder og overføre disse til ønsket plattform. 2) De skal ha grunnleggende forståelse for hvordan en ABB industrirobot brukes og kunne lage enkle programmer for den. 3) De skal ha grunnleggende forståelse for Python programmering for bildefangst, for bildebehandling og for kommunikasjon med robot.
Innhold

Hensikten med emnet er å gi innføring i programmering og styring av roboter, sensorer og verktøy som kan brukes sammen med roboter. Emnet er delt i to likeverdige deler. Alle delene må bestås for å få emnet godkjent. Studentene jobber sammen i grupper på to eller tre.

I første del bruker vi et laboratorieoppsett med både enkle kamera og mer avanserte, industrielle kamera for å ta bilde av motiv i ro under ulike lysforhold og motiv i bevegelse. Bildene skal, i tilnærmet sanntid, overføres til ønska plattform, her PC med Python, ved hjelp av standard protokoller. Bildefangst delen av kurset består av 4 øvinger som gjøres på laboratorium E464. For hver øving vil 4 timer være reservert hver gruppe, faglærer vil da være tilstede på laboratoriet. I tillegg har studentene tilgang til laboratoriet i normal arbeidstid.

Andre del er rettet mot programmering av industriroboter (ABB-roboter). Det blir en innføring i RobotStudio og RAPID programmering. Det blir både simulering på PC og programmering av fysiske roboter. RobotStudio delen gjøres på PC der RobotStudio er installert E464 og på laboratorium E458 med ABB-robotene. 4 øvinger skal gjøres.

Til slutt er det ei noe mer omfattende øving der studentene skal kombinere de to første delene. Kamera brukes for å lokalisere klosser og roboten skal brukes for å plukke opp klossene. Dette skal styres fra en PC med Python.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
9 obligatoriske labøvinger 1/1 Bestått - Ikke bestått

Alle oppgavene må være bestått for å får bestått i emne. Det er ingen eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Elektronisk HMS-kurs
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Karl Skretting
Faglærer: Morten Mossige
Faglærer: Jon Fidjeland
Faglærer: Trygve Christian Eftestøl
Laboratorieingeniør: Ståle Freyer
Studieprogramleder: Tormod Drengstig
Instituttleder: Tom Ryen
Arbeidsformer
4 timer fast lab i uka. Inntil 2 timer forelesning per uke. Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas.
Åpent for
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Byplanlegging - Master Datateknologi - Master program Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing. Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Samfunnssikkerhet - masterstudium Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Anvendt signalbehandling (MIK200) 3
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto