Kvantemekanikk (FYS320)

Emnet gir en introduksjon til kvantemekanikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

FYS320

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Bølgefunksjoner og Schrödingerligningen. En-dimensjonale systemer (harmonisk oscillator, tunnelering, spredningstilstander). Kvantefysikkens grunnpostulater, (ikke)kommuterende observabler, Heisenberg's uskarphetsrelasjon. Tre-dimensjonale problemer og dreieimpuls. Stige og senkeoperatorer. Atomære og molekylære linjespekter. Matematisk intermezzo (Fouriertransformasjon, lineær algebra, egenverdiproblemer, Dirac notasjon). Spinn. Tidsutviklingen til tilstander. Vekselvirkning med elektromagnetiske felter (Landau-nivåer, spinn resonans, elektromagnetiske overganger). 

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene:
  • Kunne formulere de grunnleggende begrepene i kvantefysikk.
  • Anvende kvantefysikkens lover på enkle problemer.

Forkunnskapskrav

FYS100 Mekanikk

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Mekanikk, FYS200 Termo- og fluiddynamikk, FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori, FYS330 Mikrofysikk, MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, MAT300 Vektoranalyse

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Olena Zavorotynska

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og 2 timer regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Innføring i kvantemekanikk (BIT370_1) 5

Åpent for

Matematikk og fysikk - femårig integrert master

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto