Jord, energi og klima (GEO100)

Emnet gir en introduksjon i geofag.

Det dekker derfor aspekter også for annet enn jordvitenskap samt konstruksjon, miljø og klimatologi.

Laboratorieøvelser som tar sikte på forståelse av grunnleggende begreper og prosesser i anvendt geofag.

Emnet foreleses på engelsk, men studenten kan velge å avlegge eksamen på norsk eller engelsk etter ønske.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

GEO100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Essensielle temaer som gjennomgås i emnet er:

 • Generell geologi
 • Jordens opprinnelse
 • Jordens historie
 • Klassifisering av mineraler og bergarter
 • Petroleumsgeologi
 • Introduksjon til paleontologi
 • Platetektonikk
 • Innføring i strukturgeologi
 • Geofysiske metoder
 • Geoteknikk
 • Miljøgeologi
 • Klima og paleoklima
 • Global oppvarming

I emnet inngår korte felt-ekskursjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kunnskap om oppbygningen av jorden og jordens historie.
 • Kunnskap om geologisk tid og prosesser som har formet jorden.
 • Kunnskap om elementer og prosesser av undergrunnsmetoder for å adressere et bredt fagområde som miljø, geologi, konstruksjon og økonomisk geologi.
 • Kunnskap om forskjellige metoder som blir brukt til å identifisere bergarter, forstå bergarter og sedimenter av jorden.
 • Grunnleggende kunnskap om geovitenskapelige prosesser knyttet til global oppvarming og klimatologi.

Ferdigheter:

 • Være i stand til å identifisere ulike typer bergarter og mineraler.
 • Kunne anvende grunnleggende geologiske begreper innen miljøgeologi, økonomisk geologi og geohazards.
 • Kunne anvende grunnleggende kunnskaper om undergrunnsanalytiske metoder til et bredt fagområde.

Generell kompetanse:

 • Bakgrunnskunnskap om generell geologi og petroleumsgeologi som kan bli brukt som en basis for andre grener innen geologi, miljø, konstruksjon, ingeniørfag og økonomi.
 • Ha en forståelse for kompleksiteten av geologiske elementer og prosesser som former jorden.
 • Være i stand til å formidle og forklare grunnleggende geologi.
 • Kunne anvende flere geofysiske metoder for å forstå undergrunnsstruktur for økonomisk geologi, byggevitenskap og arkeometri.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen / vurdering

Muntlig presentasjon, mappe og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig presentasjon 3/10 15 Minutter Bokstavkarakterer Alle
Mappe 4/10 8 Uker Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 3/10 3 Timer Bokstavkarakterer

Studenter som ikke består, kan gjennomføre mappevurdering neste gang emnet ordinær undervisning.Skriftlig eksamen er med penn og papir.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Udo Zimmermann

Studieprogramleder:

Lisa Jean Watson

Faglærer:

Udo Zimmermann

Arbeidsformer

Emnet består av forelesninger, laboratorieøvelser og en anbefalt felt-ekskursjon.

6 timer med forelesning per uke

2 timer med laboratorieøvelser per uke

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Geologi (BIP330_1) 10

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag Geovitenskap og energiressurser - bachelor i ingeniørfag Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Matematikk - årsstudium Realfag og teknologi - årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto