Geofysikk (GEO130)

Kurset gir en innføring i geofysisk letning ut fra teori og praksis av geofysiske undersøkelser og geofysisk dataprosessering og tolking.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

GEO130

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Metodene som blir tatt opp er refleksjonsseismikk (betonet), refraksjonsseismikk, gravimetriske og magnetiske metoder, elektriske (og elektromagnetiske) metoder. Videre gis en innføring i formasjonsevaluering ut fra motstandsmålinger, hastighetsmålinger og radioaktive målinger. Måleprinsippene for disse loggene blir gjennomgått og deretter hvordan loggene sammen med kjernedata blir brukt til bestemmelse av litologi, net sand, porøsitet, vannmetning, permeabilitet, og gass/olje volum.

Programmeringsspråk, som python og Matlab, brukes til å modellere ulike geologiske scenarier og visualisere de ulike metodene og data.

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal studenten kunne:
  • Identifisere hvordan de forskjellige geofysiske metodene som brukes i leting, utvikling og produksjon av undergrunnens energiressurser, blant annet seismikk, tyngdekraft, magnetiske, elektriske og elektromagnetiske metoder, kan brukes til å utføre geologisk kartlegging av undergrunnen.
  • Forklare hvordan geofysiske data samles i feltet.
  •  Prosessere og analysere geofysiske data ved hjelp av programmeringsspråket Python.
  • Utføre en petrofysisk bestemmelse av litologi, porøsitet, vannmetning, permeabilitet og segmentering ved bruk av brønnlogger og kjernemålinger.

Forkunnskapskrav

FYS100 Mekanikk, GEO100 Jord, energi og klima

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent enkel kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering
Opp til 7 obligatoriske innlevering må være godkjent før eksamen.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Lisa Jean Watson

Studiekoordinator:

Karina Sanni

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Geofysikk og brønnlogging (PET110_1) 10
Geofysiske metoder i petroleumsvirksomheten (BPG150_1) 5
Borehullslogging (BIP210_1) 5

Åpent for

Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag Geovitenskap og energiressurser - bachelor i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto