Hopp til hovedinnhold

Introduksjon til geografiske informasjonssystemer GEO260

Emnets formål er å forberede studentene til å lese, forstå, tolke og lage kart og andre produkter fra kart for (geo)faglige formål. Ved slutten av semesteret skal studentene ha en forståelse av hva det å lage et kart innebærer. Dette emnet vil være også være gunstig for andre emner og avhandlingsprosjekter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

GEO260

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Konstruksjon av kart og forståelse av deres betydning
 • Interdependens mellom (geo)faglige og romlige studier

Ferdigheter:

 • Kunne anvende romlig kunnskap og relevante resultater ved hjelp av spesialisert programvare eller utstyr
 • Kunne utføre grunnleggende romlige analysefunksjoner ved hjelp av spesialisert programvare og grunnleggende programmering
 • Kunne lage og tolke kart

Generell kompetanse:

 • Bakgrunn i geografisk informasjonsvitenskap som kan brukes som grunnlag for andre studieretninger
 • Ha en forståelse av geografisk informasjonsvitenskap, inkludert databaseteori og kartteori
 • Kunne kommunisere og forklare geografisk informasjon knyttet til geologi eller andre fagfelt
Innhold
Emnet omfatter:
 • Lese, forstå og tolke kart
 • Kartlegging av teknikker ved bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS)
 • Feltkartlegging med bruk av GPS
 • Lese og forstå vitenskapelig litteratur
 • Skrive vitenskapelig oppsummering av arbeid
 • Presentere arbeid på en vitenskapelig måte
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen, prosjekt og skriftlig rapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 25/100 3 Timer A - F Alle.
Prosjekt 45/100 1 Semestre A - F Alle.
Skriftlig rapport 30/100 A - F Alle.

Emnet har en løpende vurdering bestående av en prosjektoppgave, en rapport og en avsluttende eksamen. Alle deler må være bestått for at man skal oppnå en samlet karakter i emnet. Projsketoppgave er en gruppeprosjekt. Kurskommunikasjon skjer via e-post og Canvas. Det er opp til studenten å sørge for at e-post er satt opp riktig med universitetet.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lisa Jean Watson
Instituttleder: Alejandro Escalona Varela
Arbeidsformer

Det er sterkt anbefalt å delta i alle undervisningsaktiviteter på grunn av at det kreves øvelse i dataferdigheter og anvendelse av konsepter i laboratoriet. 

Emnet undervises på engelsk; Programvaren er på engelsk; valgfrie lærebøker på engelsk. Dersom det er behov for undervisningsmateriell på norsk, må foreleser få beskjed.

Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging - Master Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Samfunnssikkerhet - masterstudium Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Standard UiS-prosedyre.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Geologiseminar I (BPG110) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto