Prosjektledelse (IND510)

Emnet gir en introduksjon og oversikt over grunnleggende konsepter og prinsipper i tradisjonell prosjektledelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

IND510

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Tema som tas opp er: Utvikling av prosjektbegrepet - Prosjekt som unik oppgave med engangspreg - Prosjekt som organisasjon og arbeidsform - Prosjekt som tidsavgrenset målsøkende prosess og intensjonelt sosialt system - Metoder for planlegging og styring av aktiviteter - Prosjektorganisering - Lederskap i prosjekter - Fra prosjektledelse til ledelse av prosjekter - Programmer og andre klynger av prosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskap:

  • Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ervervet relevant kunnskap som er nødvendig for å utføre prosjektledelse.

Ferdigheter:

  • Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ervervet relevante ferdigheter som er nødvendig for å utføre prosjektledelse.

Kunnskap:

  • Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ervervet relevant kompetanse som trengs for å utføre prosjektledelse.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Enkel kalkulator

Digital eksamen (INSPERA)

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sindre Lorentzen

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger og frivillige øvinger

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Project Management 1 (MIN110_1) 5

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Biologisk kjemi - master i realfag Byplanlegging - master i teknologi Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Datateknologi - master i teknologi/siv.ing. Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig Matematikk og fysikk - masterstudium Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto