Hopp til hovedinnhold

Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse ING200

Etter å ha gjennomført og bestått emnet skal studenten har utviklet et godt begrepsapparat innenfor grunnleggende bedriftsøkonomi, investeringsteori og finansregnskap - i integrasjon med sentrale emner innenfor entreprenørskap, innovasjon, vitenskapsteori, og etikk. Studenten skal være i stand til å anvende bedriftsøkonomisk teori og metode for å løse og analysere ulike bedriftsøkonomisk problemstillinger.

 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Emnekode

ING200

Versjon

2

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Merk

Emnet starter ikke før våren 2023

Innhold
Teknologiledelse skal gi bachelor-studenter ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet (UiS) en mulighet til å gjenkjenne viktige problemstillinger innenfor etablering, utvikling og drift av virksomheter og organisasjoner. Emnet skal gi en forståelse av viktigheten og rollen til ledere, der innovasjon og entreprenørskap er viktige elementer i forhold til framtidens næringsliv og arbeidsliv. Ingeniørprofesjonen utføres som oftest tverrfaglig, der man må utøve sitt virke og samarbeid med andre og i forhold til samfunns- og næringsliv. Grunnleggende kunnskaper innenfor bedriftsøkonomi er derfor viktig. Målsetning med kurset er å gi en grundig innføring i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt emner innen entreprenørskap. Bedriftens samfunnsøkonomiske rolle introduseres, men hovedvekten av undervisningen knyttes til foretaket som økonomisk og administrativ enhet. Vitenskapsteorien blir formidlet som en innovasjonsprosess med gjennomgåelse av hvordan teorier og lover ble oppfunnet. Etikken eksemplifiseres gjennom aktuelle etiske dilemmaer.
 • Økonomiens rolle og oppgaver
 • Bedriften og samfunnet/omgivelser/interessenter
 • Bedriftenes kostnader og inntekter
 • Tilpasning av pris og produksjon
 • Finansregnskap
 • Kalkulasjon i industri, tjenesteyting og handelsbedrifter
 • Produktutvalg og prissetting
 • Kostnad-, resultat- og volumanalyse
 • Investeringer
 • Om innovasjon og etikk
 • Forretningsplan
 • Etableringsprosessen
 • Tips og råd til etablereren
Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført og bestått emnet skal studenten har utviklet et godt begrepsapparat innenfor grunnleggende bedriftsøkonomi, investeringsteori, finansregnskap, budsjettering og økonomistyring - i integrasjon med sentrale emner innenfor entreprenørskap. Studenten skal være i stand til å anvende bedriftsøkonomisk teori og metode for å løse og analysere ulike bedriftsøkonomisk problemstillinger.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Innleveringsoppgave i etikk/vitenskapsteori, Innleveringsoppgave i innovasjon og entreprenørskap
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Johnny Olesen
Emneansvarlig: Kristin Helen Roll
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer

Forelesing -  Plan for den enkelte forelesning blir lagt ut på nettet (Canvas)

Oppgaveløsning

Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200_1) 8.5
Åpent for
Batteri- og energiteknologi, bachelor i ingeniørfag Biologisk kjemi - bioteknologi, bachelor i realfag Byggingeniør, bachelor i ingeniørfag Datateknologi, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi, bachelor i ingeniørfag Geovitenskap og energiressurser, bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø, bachelor i ingeniørfag Maskiningeniør, bachelor i ingeniørfag Matematikk og fysikk, bachelor Medisinsk teknologi, bachelor i ingeniørfag Geovitenskap, bachelor i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging, master i teknologi/siv.ing., femårig Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi, master i teknologi, femårig
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto