Elektrokjemi (KJE210)

Emnet gir en introduksjon i elektrokjemi; teori, metoder og bruksområder. Det bygger på fysikalsk kjemi og gir innsikt i elektrokjemiske problemstillinger og metoder som grunnlag for videre studier innen batteriteknologi.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

KJE210

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet vil bestå av to deler. Den første delen vil styrke ulike grener av kjemi som ikke dekkes i KJE101: avansert generell kjemi, analytisk kjemi og fysikalsk kjemi. Den andre parten vil gi en introduksjon til elektrokjemi: teori, metoder og anvendelser. Emnet skal legge grunnlaget for at studentene kan studere fordypningsemnene i batteriteknologi.

Læringsutbytte

Etter fullført emne vil du:

  • styrke dine kunnskaper i fysiskalsk kjemi som grunnlag for elektrokjemi
  • kunne identifisere, definere og klassifisere elektrokjemiske reaksjoner og komponentene som er involvert - elektrolytt, elektroder og grensesnitt.
  • ha en grunnleggende forståelse av definisjoner, drivkrefter, mekanismer og kinetikk for elektrokjemiske reaksjoner.
  • kjenne strukturen og egenskapene til elektrode-elektrolytt-grensesnitt.
  • ha kunnskap om elektroanalytiske metoder og deres bruk.
  • ha kunnskap om anvendelser av elektrokjemi innen områder som syntese, materialer, miljø og energi

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Kalkulator , Tabell- og formelsamling,

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ingunn Westvik Jolma

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto