Hopp til hovedinnhold

Følgepraksis del 2 LPRA30

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet eller videregående skole. Studentene skal observere undervisningen og få kunnskap om for eksempel undervisningsmetoder, elevoppgaver, læremidler, læringsmål og vurdering. De skal sammen planlegge og gjennomføre like mange undervisningsøkter som det er medlemmer i gruppen. Studentene i gruppen gjennomfører minst én undervisningstime hver.

Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i vårsemesteret i andre studieår.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

LPRA30

Versjon

1

Vekting (SP)
Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter praksisperioden i vårsemesteret skal studentene

 • ha kjennskap til klasseledelse og elevers læringsmiljø
 • ha kunnskap om arbeid med læreplanen(e) i fag(ene) og ha innsikt i arbeidet med planverket
 • ha innsikt i vurdering av elevbesvarelser 

Ferdighet

Etter praksisperioden i vårsemesteret skal studentene

 • sammen med andre kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning
 • kunne samhandle med elever og kolleger 

Generell kompetanse

Etter praksisperioden i vårsemesteret skal studentene

 • kunne reflektere over fag, undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
 • kritisk kunne vurdere egen og andres praksis
 • kunne bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever og kolleger
 • ha innsikt i egen utvikling som lærer og kan vurdere egen lærerkompetanse og eget læringsbehov
Forkunnskapkrav
LPRA20 Følgepraksis del 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 2 Uker Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er krav om 100 prosent tilstedeværelse i praksis for å få bestått.

Arbeidskrav:

 • Observasjon av klasseledelse og elevers læringsmiljø
 • Gjennomføring av undervisning
 • Praksisetterarbeid (obligatorisk undervisning på UiS)
Fagperson(er)
Faglærer: Tor Thorvaldsen
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Emneansvarlig: Ketil Knutsen
Emneevaluering
Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto