Diskret matematikk (MAT120)

Kurset gir en grunnleggende innføring i sentrale områder i matematikk, med vekt på kombinatorikk, mengdelære, induksjon, funksjoner, kongruensregning, rekursjonsligninger og grupper.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MAT120

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Mengdelære, kombinatorikk, rekursjonsligninger, kongruensregninger, grupper.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kunne anvende mengdeteoretiske begreper som mengde, relasjon og funksjon
  • Kunne løse kombinatoriske problemstillinger, med bruk av verktøy som binomialkoeffisienter og inklusjons/eksklusjonsprinsippet
  • Kunne utføre kongruensregning
  • Kunne løse lineære rekursjonslikninger med konstante koeffisienter
  • Kunne gjengi og eksemplifisere aksiomene for en gruppe

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

3 obligatoriske oppgaver
3 obligatoriske oppgaver skal være godkjent for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tyson Ritter

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og regneøvelser pr. uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Diskret matematikk 1 (ÅMA120_1) 10
Diskret matematikk 1 (TE0391_2) 6
Diskret matematikk (TE0391_1) 6
Diskret matematikk 1 (TE0391_A) 6

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Lektorutdanning for trinn 8-13 Matematikk og fysikk - femårig integrert master Matematikk - årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto