Psykososialt læringsmiljø (MGLT01)

Andre semester i første studieår starter med en tverrfaglig uke med fokus på psykososialt læringsmiljø. I stedet for ordinær undervisning, møtes studentene på tvers av PEL, norsk, matematikk og drama. Hensikten med uka er å lære og erfare hvordan det kan legges til rette for utvikling av et godt læringsmiljø i skolen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGLT01

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Arbeidet organiseres i forelesninger og i grupper av varierende størrelser. Undervisningen tar utgangspunkt i tema knyttet til skolens ulike fag, tverrfaglige emner og læringsaktiviteter for å fremme psykososialt læringsmiljø.

Læringsutbytte

Kunnskaper En kandidat med fullført og bestått emne:

  • har kunnskap om å skape og ivareta et godt psykososialt læringsmiljø i fysisk og digitalt læringsrom
  • har kunnskap om ulike hindrer til elevenes deltakelse i ulike læringsarenaer

Ferdigheter En kandidat med fullført og bestått emne:

  • kan planlegge og gjennomføre praktiske, lekbaserte aktiviteter i klasserommet for å skape og utvikle et godt læringsmiljø
  • kan bruke ulike strategier for å legge til rette for et godt læringsmiljø i teknologirike læringsarenaer

Generell kompetanse En kandidat med fullført og bestått emne:

  • kan bidra til kreative og skapende aktiviteter for å etablere gode lærende fellesskap
  • kan reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap for å utvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø for elevene på 1.-7. trinn / 5.-10. trinn

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Godkjent/ Ikke godkjent

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% obligatorisk tilstedeværelse

Deltakelse på temauken er obligatorisk.

Tematikker fra denne uken kan videreføres i fagene i inneværende semester.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Vidar Kjetilstad

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto