Materialteknologi (MSK200)

Ved endt kurs skal studentene ha grunnleggende forståelse av materialers mekaniske egenskaper og hvordan bestemmes av materialets struktur. Analyser og beregninger ut i fra krystallstruktur, spenning-tøyningskurver og bruddmekaniske data. Forstå enkle fasediagrammer, spesielt Fe-C diagrammet. Kunne forklare de vanligste mikrostrukturene i legeringer. Forstå bruk av TTT og CCT diagrammer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MSK200

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Sentrale emner er bindingsteori, krystallografi, mikrostruktur og defekter. Materialers respons på strekkbelastning, elastisk og plastisk oppførsel. Styrkemekanismer. Diffusjon. Rekrystallisasjon og kornvekst. Introduksjon til bruddmekanikk og utmatting. Fasediagrammer: isomorfe, eutektiske og Fe-C diagrammet. Omvandlinger i stål. Kimdanning og vekst. Kinetikk og TTT-diagrammer. Utfellingsherding. Mikrostruktur og mekaniske egenskaper av stål.

Læringsutbytte

Ved endt kurs skal studentene:
  • Ha grunnleggende forståelse av materialers mekaniske egenskaper og hvordan disse påvirkes av makro og mikro mekanismer.
  • Analyser og beregninger ut i fra krystallstruktur, spenning-tøyningskurver og bruddmekaniske data.
  • Forstå enkle fasediagrammer, spesielt Fe-C diagrammet.
  • Kunne forklare de vanligste mikrostrukturene i stål. Forstå bruk av TTT og CCT diagrammer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Mekanikk, MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorieøving 1, Laboratorieøving 2
Godkjent deltakelse og godkjent rapport for begge laboratorieøvinger kreves for å gå opp til eksamen. Det er kun godkjent/ikke godkjent på laboratorieøvingene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Vidar Folke Hansen

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Mats Ingdal

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Wakshum Mekonnen Tucho

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Johan Andreas Håland Thorkaas

Arbeidsformer

Seks timer forelesning og øvinger per uke. Undervisningsspråket er norsk. To obligatoriske laboratorieøvinger. Det kreves godkjent deltagelse i, og rapport fra, laboratorieoppgavene for å gå opp til eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Materialmekanikk 1 (BIM280_1) 5
Materialmekanikk (BIM120_1) 8
Materialteknologi (BIM160_1) 2
Materialmekanikk (MSK205_1) 5

Åpent for

Batteri- og energiteknologi - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto