Hopp til hovedinnhold

Materialmekanikk MSK205

Ved endt kurs skal studentene ha en grunnleggende forståelse av materialers mekaniske egenskaper og hvordan disse bestemmes av materialets struktur. Analyser og beregninger ut i fra krystallstruktur, spennings-tøyningskurver og brudd mekaniske data skal kunne utføres.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

MSK205

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
Ved endt kurs skal studentene ha en grunnleggende forståelse av materialers mekaniske egenskaper og hvordan disse påvirkes av materialstruktur og mikromekanismer. Analyser og beregninger ut i fra krystallstruktur, spennings-tøyningskurver og brudd mekaniske data skal kunne utføres.
Innhold
Sentrale emne er bindingsteori, krystallografi, mikrostruktur, defekter og dislokasjonsteori. Plastisitet og elastisitet. Materialers respons på strekkbelastning. Styrkeøkningsmekanismer. Introduksjon til bruddmekanikk og utmatting.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 3 Timer A - F Godkjent kalkulator.

3 timers skriftlig eksamen

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Vidar Folke Hansen
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Ansvarlig laboratorieøvelser: Mona Wetrhus Minde
Ansvarlig laboratorieøvelser: Wakshum Mekonnen Tucho
Ansvarlig laboratorieøvelser: Johan Andreas Håland Thorkaas
Arbeidsformer
I gjennomsnitt 3 timer forelesning og øvinger pr uke.
Åpent for
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Materialmekanikk 1 (BIM280) 5
Materialmekanikk (BIM120) 5
() 10
Materialteknologi (MSK200) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto