Hopp til hovedinnhold

Produktutvikling og 3D modellering MSK220

Kurset gir en innføring i produktutvikling og 3D-modellering. Produktutviklingsdelen fokuserer på de ulike prosesser som fører fram til realisering av et produkt. Dette inkluderer identifikasjon av kundenes behov, krav til funksjonalitet og en systematisk vurdering av alternative løsninger for realisering av produktet. Sentrale emner i 3D modellering er formulering og generering av kurver, overflater og volum samt generering og representasjon av produktdata.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

MSK220

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte

Kunnskaper om og forståelse av: De ulike prosesser som fører fram til realisering av et produkt. DAK-systemets oppbygning og funksjon i produktutvikling og produktdokumentasjon. Det matematiske grunnlag som benyttes for generering og modifikasjon av digitale geometriske modeller. Grunnleggende om lagring og overføring av produktdata mellom ulike filsystem.

Ferdigheter i: Bruk av DAK-program i 3D modellering for produktutvikling og dokumentasjon av produkter.

Innhold
Kurset gir en innføring i produktutvikling og 3D-modellering. Produktutviklingsdelen fokuserer på de ulike prosesser som fører fram til realisering av et produkt. Sentrale emner i 3D modellering omfatter formulering og generering av kurver, overflater, volum og lineære transformasjoner. En gjøres kjent med grunnleggende prinsipper for datamaskingrafikk og beskrivelsen av trådmodeller, overflate- og volummodeller. Bruk av DAK-program i produktutvikling og 3D modellering.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
ING120 Ingeniørfaglig innføringsemne - Maskin, MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer A - F Godkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Arbeidskrav DAK-program, Obligatoriske innlevering

Obligatoriske innleveringer består av 4 øvinger.

I tillegg 3 obligatoriske arbeider i DAK som har obligatorisk frammøte og innlevering.

Alle overnevnte obligatoriske aktiviter skal være godkjent for å gå opp til eksamen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ove Mikkelsen
Faglærer: Ove Mikkelsen
Ansvarlig laboratorieøvelser: Adugna Deressa Akessa
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger og arbeid med DAK-program. Inntil 6 timer pr. uke. Deler av emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter: Øvinger og arbeid med DAK-program. Innlevering av øvinger og arbeid med DAK-program

Åpent for
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto