Medisinsk utstyr (MTE200)

Emnet gir en innføring i ulike typer medisinsk utstyr som brukes til diagnostisering og behandling. Det legges vekt på utstyrets prinsipielle virkemåte og funksjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

MTE200

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Innføring i ulike typer medisinsk utstyr for bruk i helsevesenet, til både diagnostikk og behandling.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
 • Forstå betydningen av de bioelektriske signalene som finnes overalt i kroppen
 • Forstå prinsippet bak og kjenne til det medisinske utstyret for måling av trykk og strømning i sirkulasjonsfysiologien
 • Kunne redegjøre for hvordan ultralyd kan brukes til både å måle blodstrøm i årene samt å knuse nyresten.
 • Forstå prinsippet bak og kjenne til det medisinske utstyret for måling i lunger (spirometri)
 • Forstå prinsippet bak og kjenne til det medisinske utstyret måling av blodgasser og gass i pusteluft.
 • Forstå prinsippet bak og kjenne til det medisinske utstyret for bruk av laser til både kirurgisk bruk og til å monitorere pasienter.
 • Forstå prinsippet bak og kjenne til det medisinske utstyret for defibrillatorer (hjertestartere), respiratorer og infusjonspumper (både de som står ved siden av sengen og de som legges inn under huden.
 • Forstå prinsippet bak og kjenne til pacemakere.
 • Forstår prinsippet bak og kjenne til det medisinske utstyret for diatermi (som betyr å skjære i pasienten med høy elektrisk strøm). Kjenne til hvilke utfordringer dette skaper ved samtidig måling av pasientens EKG.
 • Forstå hvordan samspillet mellom ulike typer utstyr kan påvirke pasientens helse.
 • Ha kjennskap til hvordan trådløs monitorering, velferdsteknologi og fjerndiagnostikk kan påvirke de daglige rutinene i helsevesenet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELE100 Elektroteknikk 1, ELE130 Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
6 obligatoriske teoriøvinger. 2 laboratorieøvinger.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Morteza Esmaeili

Studieprogramleder:

Tormod Drengstig

Faglærer:

Ståle Freyer

Arbeidsformer

5 timer forelesning og 1 time regneøvinger pr uke.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto