Rørledninger og stigerør (OFF520)

Emnet handler om grunnleggende kunnskaper om design, konstruksjon og vedlikehold av rørledninger og stigerør.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

OFF520

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Knekking/buling av rørtverrsnitt, design basert på grensetilstander. Bruk av Morrison's likning ved beregning av hydrodynamiske krefter på rørtverrsnitt. Maksimal kapasitet mhp. styrke og utmatting utifra statistisk styrte laster. Utmatting av rørledninger og stigerør som følge av vibrasjoner fra virvelavløsninger. Krefter mellom havbunn/rørledning, stabilitet av rørledning på havbunnen. Dimensjonering av nødvendig veggtykkhet, trykktesting. Installasjon av rørledninger. Respons som følge av "trål-støt". Skademekanismer. Inspeksjon og vurdering av feil i rørledninger. Stigerør i dyptvann.

Læringsutbytte

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om design, konstruksjon og vedlikehold av rørledninger og stigerør.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Sheryl Josdal

Faglærer:

Muk Chen Ong

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og øvinger pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Rørledninger og stigerør (MOK160_1) 5

Åpent for

Masternivå ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) Studenter på masternivå ved Det teknisk-naturvitenskaplig fakultet kan også vurderes for opptak. 

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto