Hopp til hovedinnhold

Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 PPU133

Emnet skal gi studentene et grunnlag for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag med vekt på 8.-13. trinn.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

PPU133

Versjon

1

Vekting (SP)

7.5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten

  • ha inngående kunnskap om samfunns- og historiefagets plass, utbredelse, progresjon og begrunnelser med vekt på trinn 8-13 i skolen
  • ha kunnskap og forståelse for samfunnsfagenes og historiefagets mandat og verdigrunnlag med vekt på trinn 8-13 i skolen
  • ha bred kunnskap om arbeidsmetoder (inkl. digitale verktøy) i samfunnsfagene og historie særlig knyttet til kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empati

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne kritisk analysere og tolke læreplaner i samfunnsfag og historie med vekt på trinn 8-13 i lyset av kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empati
  • kunne kritisk og selvstendig reflektere over egen praksis knyttet til kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empati
  • kunne bruke varierte og relevante metoder i samfunnsfagundervisningen og tilpasse opplæringen i faget særlig knyttet til kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empati

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne orientere seg i faglitteratur, forholde seg kritisk og utvikle egen faglig praksis
  • kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å orientere seg i fag- og forskningslitteratur
  • kunne kommunisere faglige og fagdidaktiske problemstillinger til elever, kolleger og foresatte
Innhold
Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag med hovedfokus på ungdomsskolen og den videregående skolen. Denne delen av emnet vil ha et klart fokus på kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empati som er kjerneelementer og sentrale verdier i samfunnsfagene og i historie. Emnet vil kombinere både refleksjon og diskusjon om ulike læringsteorier, undervisningsmetoder og praksis. Gjennom dette emnet skal studentene utvikle evne til å reflektere kritisk over målsettinger, innhold, metoder og læreplaner i samfunnsfagene og historie med et særlig fokus på tema kritisk tenkning, historiebevissthet og historisk empati.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Essay 1/1 A - F Alle

Oppgaven skal være et essay på 3000 ord (+/- 10%). Essayet kan være teoretisk eller empirisk. Dvs. at i essayet kan studenten velge å drøfte  et konkret fagdidaktisk begrep, en fagdidaktisk teori eller en konkret «case» med utgangspunktet i egen praksis og observasjon. Studenten kan også velge å drøfte og å analysere en del av en lærebok eller effekter av et konkret undervisningsopplegg utprøvd i praksis.

Fagperson(er)
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Faglærer: Torjus Dversnes
Faglærer: Tyson Ashley Retz
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Faglærer: Ketil Knutsen
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Emneansvarlig: Alexandre Dessingué
Arbeidsformer
Forelesninger og seminarer
Åpent for
Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid
Emneevaluering
Studentene er med og evaluerer emnene i henhold til UiS sitt kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto