Hopp til hovedinnhold

Religion fagdidaktikk del 1 PPU138

I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

PPU138

Versjon

1

Vekting (SP)

7.5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal kandidaten

  • ha kunnskap om fagets plass, utbredelse, progresjon og begrunnelser i skolen
  • kunne analysere og anvende relevant forskning knyttet til formidling og undervisning av faget
  • ha kunnskap om et bredt repertoar av læringsstrategier og arbeidsmetoder i faget samt tradisjonelle og digitale læremidler i undervisningen

Ferdigheter 

Etter endt studium skal kandidaten

  • kunne analysere læreplaner i faget for ungdomstrinnet og videregående skole, og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
  • kunne planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning i faget med og uten teknologiske hjelpemidler
  • kunne bruke varierte og relevante metoder i undervisningen, og tilpasse opplæringen i faget slik at den tar hensyn til elevenes ulike læringstempo, deres interesse for faget og evne til abstrakt tenkning.
  • kunne anvende digitale verktøy og undervisningsprodukter til beste for elevenes læringsutbytte

Generell kompetanse

Etter endt studium skal kandidaten

  • kunne orientere seg i faglitteratur, forholde seg kritisk og utvikle egen faglig praksis
  • kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å orientere seg i faglitteratur og kommunisere faglige problemstillinger til elever, kolleger og foresatte
  • kjenne til og kunne bidra med fagetiske meninger og vurderinger
Innhold
I dette emnet skal studentene utvikle undervisningskompetanse i religion, livssyn og etikk med hovedvekt på ungdomstrinnet og den videregående skole.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk arbeidskrav
For å kunne gå opp til eksamen må studenten gjennomføre en muntlig presentasjon av et undervisningsopplegg. Presentasjonen skal vurderes av faglærer til vurdering godkjent / ikke godkjent.
Fagperson(er)
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Emneansvarlig: Marianne Hafnor Bøe
Praksiskoordinator: Lene Båkind Sollie
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Studiekoordinator: Irene Husveg
Faglærer: Jørg Arne Jørgensen
Arbeidsformer
Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt.
Åpent for
Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid
Emneevaluering
Studentene er med og evaluerer emnene i henhold til UiS sitt kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto