Pålitelighetsanalyse (RIS510)

Emnet introduserer sentrale begreper og grunnleggende analyseteknikker innen pålitelighetsanalyse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

RIS510

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet introduserer sentrale begreper og grunnleggende analyseteknikker innen pålitelighetsanalyse. Tema som omhandles i emnet er blant annet:

  • Sannsynlighetsteoretisk fundament for risiko og pålitelighetsanalyser.
  • Beregning av systempålitelighet for binære og multinære systemer.
  • Optimalisering av pålitelighet og vedlikeholdsstrategier.
  • Statistisk analyse av pålitelighetsdata av både reparerbare og ikke- reparerbare systemer.
  • Innføring i ulike metoder for analyse av pålitelighetsdata.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap:

  • ha grunnleggende kunnskap om teorien bak praktisk anvendte pålitelighetsanalyseteknikker samt grunnleggende metoder i pålitelighetsanalyse.

Ferdigheter:

  • kunne utlede relevante uttrykk og anvende grunnleggende teori (konsepter, metoder/teknikker og modeller) i pålitelighetsanalyse.

Generell kompetanse:

  • generell kompetanse om bruk av pålitelighetsanalyse i risiko- og sikkerhetsstyring.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

STA500 Sannsynlighetsregning og statistikk 2, STA510 Statistisk modellering og simulering

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Eksamen besvares med penn og papir.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

2-3 timer forelesninger pr uke. Forelesninger på engelsk

Oppgave-løsning (individuelt eller i grupper)

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Pålitelighetsanalyse (MOS190_1) 10

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Datateknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Risk Analysis - master i teknologi
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto